Nummerflytt – portering av telefonnummer

Erik Thorsen 2024-07-09

Som kund har du rätt att flytta ditt nuvarande telefonnummer (kallas också portering av telefonnummer) till ett nytt mobilabonnemang utan extra kostnad – men om du vill byta mobiloperatör är det inte alltid som den nya operatören kan ta emot ditt nummer. Så vad gäller egentligen? På den här sidan går vi igenom hur du gör och vad dina rättigheter är när du vill flytta ditt nummer.

Hur fungerar en nummerflytt av mobilnummer?

Enligt lag har kunder i Sverige rätt att utan kostnad flytta sitt telefonnummer till ett nytt mobilabonnemang – oavsett om det är hos samma mobiloperatör eller inte. Det är dock lag på att alla mobiloperatörer ska kunna ta emot alla telefonnummer vilket gör att du själv måste undersöka möjligheterna för din nummerflytt. Här nedan hittar du en stegvis guide för hur du gör för att flytta ditt telefonnummer.

1.     Undersök om din nya mobiloperatör kan ta emot ditt nummer

De flesta (i stort sett alla) mobiloperatörer är intresserade av att få nya kunder så det är i princip endast tekniska begränsningar som gör att man blir nekad när man vill flytta sitt telefonnummer till en ny mobiloperatör. Om du har ett vanligt mobilnummer som börjar med 07 är det oftast möjligt att flytta telefonnumret.

2.     Undersök om du har bindningstid på ditt avtal med din nuvarande mobiloperatör

Du kan flytta över ditt nummer innan bindningstiden har gått ut med din nuvarande mobiloperatör men det innebär i så fall extra kostnader. Om du inte har en särskild anledning till att du måste byta direkt är det istället bättre att tajma in flytten i samband med att avtalet löper ut.

3.     Undersök om du har uppsägningstid på ditt avtal

Det är skillnad mellan uppsägningstid och bindningstid. Uppsägningstid är den minsta tiden du måste vänta innan du kan säga upp avtalet – det är därför viktigt att meddela din mobiloperatör i god tid innan ditt avtal löper ut om att du inte vill förnya det. I regel är det bäst att meddela både din nya och din nuvarande mobiloperatör i god tid att du vill göra en flytt i samband med att bindningstiden löper ut på ditt befintliga abonnemang.

Det är den nya mobiloperatören som står för flytten av ditt telefonnummer.

Går det att flytta ett telefonnummer från ett kontantkort till ett mobilabonnemang?

Det går oftast utmärkt att göra en nummerflytt från ett kontantkort till ett mobilabonnemang men det krävs i så fall att kontantkortet är registrerat på dig. För att flytta ditt telefonnummer från ett kontantkort till ett mobilabonnemang räcker det med att du tar kontakt med din nya mobiloperatör.

Hur fungerar en nummerflytt av ett fast telefonnummer?

Du har enligt lag möjlighet att flytta ett fast telefonnummer till en ny telefonoperatör inom samma riktnummer, men därefter tar operatörens skyldigheter slut. Du kan därmed inte kräva att t.ex. en mobiloperatör ska kunna ta emot ditt fasta telefonnummer. Det finns dock några mobiloperatörer som har möjlighet att koppla ett fast telefonnummer till din mobil.

På sidan fast telefoni via mobilnätet kan du se vilka mobiloperatörer som erbjuder dig att koppla ett fast telefonnummer till din mobil.

Vanliga frågor

Här nedan finns vanliga frågor besvarade om nummerflytt.

Kan jag flytta över ett telefonnummer som inte längre är aktivt?

Mobiloperatörer har enligt lag skyldighet att hålla ditt nummer i minst en månad efter att ditt avtal har löpt ut. Därefter kan mobiloperatören ge telefonnumret till en ny kund eller släppa det. För att vara säker på att du ska kunna göra en nummerflytt måste du göra flytten senast en månad efter att avtalet löpt ut.

Byta ägare till ett telefonnummer

Om du vill byta ägare till ett telefonnummer måste du som står som ägare kontakta din mobiloperatör och begära en flytt. Detta kan vara aktuellt om t.ex. en förälder har tecknat ett mobilabonnemang till ett barn som efter att denne fyllt 18 år vill ta över abonnemanget.