Mobiloperatörer där du kan välja telefonnummer

Alba Montheli 2020-01-07

Vem vill inte ha ett mobilnummer som är lätt att komma ihåg? En enhetlig nummerserie är dessutom både snyggt och lätt att upprepa. Hos en del mobiloperatörer kan du själv välja ett telefonnummer. Nedan redogör vi för hur du tar reda på om ett mobilnummer är ledigt samt hur du ska gå tillväga för att behålla ditt gamla telefonnummer vid byte av mobiloperatör.

Sök efter önskat telefonnummer

De flesta nummer tillhör en operatör, oavsett om det är ledigt eller inte. Hos Post- och telestyrelsen kan du söka på önskat telefonnummer för att se vilken mobiloperatör det tillhör. Sidan visar dock inte om telefonnumret är ledigt eller inte. För att ta reda på om det går att sätta upp ett abonnemang/kontantkort med numret kontaktar du operatören som numret tillhör. Hos mobiloperatörerna Telia, Vimla och Tele2 kan du själv välja mellan de nummer som tillhör respektive operatör.

Välj nummer till kontantkort

Hos de flesta operatörer kan du välja mellan ett antal nummer som operatören föreslår. Du kan då bläddra bland de nummer som tillhör operatören och välja det som passar dig bäst. Hos en del operatörer kan du även söka efter ett speciellt nummer för att se om numret finns tillgängligt. Ett oregistrerat kontantkort måste registreras hos den nuvarande mobiloperatören innan det lämnas över.

Behåll telefonnummer vid byte av mobiloperatör

Mobil nummerportabilitet innebär att du kan behålla ditt mobilnummer när du byter mobiloperatör. Mobil nummerportabilitet gäller för alla användare av mobiltelefoner, både de som har tecknat abonnemang och de som har mobiltelefoner med kontantkort. En mobiloperatör är skyldig att lämna ifrån sig ett mobilnummer men är däremot inte skyldig att ta emot ett mobilnummer.

Om du vill behålla ditt gamla nummer när du byter abonnemang gör du det enkelt i beställningsprocessen av ditt nya abonnemang. Hos de flesta operatörer genomförs bytet kostnadsfritt både online, i butik samt via kundtjänst. Den operatör som du flyttar från får inte ta ut någon avgift för bytet. Om du har en bindningstid behöver du dock betala för ditt tidigare abonnemang tills avtalet har löpt ut. När bindningstiden har löpt ut måste du också säga upp abonnemanget. Tänk dock på att numret du vill byta från måste vara aktivt för att nummerbytet ska kunna genomföras. Du behöver alltså begära en flytt av numret innan ditt gamla abonnemang är avslutat.