Bäst täckning

En sammanställning av studier och tester av mobilnätet visar att Telias nät har bäst täckning - men bor du i stad eller tätort är det jämnt. Telia ligger även i täten när det kommer till 5G.

Mobilmast

Nät och täckning hos alla mobiloperatörer

I Sverige finns fyra olika mobilnät från mobiloperatörerna Telia, Tre, Telenor och Tele2. Alla andra mobiloperatörer använder sig av något av dessa nät. I tabellen nedan hittar du vilka mobiloperatörer som delar nät och hur bra täckningen är i stad, tätort och landsbygd. Längre ner i denna artikel hittar du hur betyget har motiverats för respektive mobiloperatör samt deras täckningskartor.

Mobiloperatör Betyg täckning* 5G Nät Kundnöjdhet* Täckningskarta
Halebop
Stad: 5 av 5 Tätort: 5 av 5 Glesbygd: 4.5 av 5
Bra täckning i de flesta städer 5G-täckning på 118 tätorter Telia 74.7 av 100 Täckningskarta Halebop
Telia
Stad: 5 av 5 Tätort: 5 av 5 Glesbygd: 4.5 av 5
Bra täckning i de flesta städer 5G-täckning på 118 tätorter Telia 65.9 av 100 Täckningskarta Telia
Fello
Stad: 5 av 5 Tätort: 5 av 5 Glesbygd: 4.5 av 5
Inget stöd för 5G Telia Täckningskarta Fello
Telness
Stad: 5 av 5 Tätort: 5 av 5 Glesbygd: 4.5 av 5
Bra täckning i de flesta städer 5G-täckning på 118 tätorter Telia Täckningskarta Telness
Comviq
Stad: 4.5 av 5 Tätort: 4.5 av 5 Glesbygd: 4 av 5
Bra 5G-täckning i större städer Tele2 73.3 av 100 Täckningskarta Comviq
Tele2
Stad: 4.5 av 5 Tätort: 4.5 av 5 Glesbygd: 4 av 5
Bra 5G-täckning i större städer Tele2 65.7 av 100 Täckningskarta Tele2
Katshing
Stad: 4.5 av 5 Tätort: 4.5 av 5 Glesbygd: 4 av 5
Inget stöd för 5G Tele2 Täckningskarta Katshing
Tellus Mobil
Stad: 4.5 av 5 Tätort: 4.5 av 5 Glesbygd: 4 av 5
Inget stöd för 5G Tele2 Täckningskarta Tellus Mobil
Vimla
Stad: 4.5 av 5 Tätort: 4.5 av 5 Glesbygd: 4 av 5
Inget stöd för 5G Telenor 77.6 av 100 Täckningskarta Vimla
Telenor
Stad: 4.5 av 5 Tätort: 4.5 av 5 Glesbygd: 4 av 5
Bra 5G-täckning i större städer Telenor 64.9 av 100 Täckningskarta Telenor
Bredband2
Stad: 4.5 av 5 Tätort: 4.5 av 5 Glesbygd: 4 av 5
Inget stöd för 5G Telenor
Fibio
Stad: 4.5 av 5 Tätort: 4.5 av 5 Glesbygd: 4 av 5
Bra 5G-täckning i större städer Telenor Täckningskarta Fibio
My beat
Stad: 4.5 av 5 Tätort: 4.5 av 5 Glesbygd: 4 av 5
Bra 5G-täckning i större städer Telenor Täckningskarta My beat
Hallon
Stad: 5 av 5 Tätort: 4.75 av 5 Glesbygd: 3 av 5
Bra 5G-täckning i större städer Tre 75.2 av 100 Täckningskarta Hallon
Tre
Stad: 5 av 5 Tätort: 4.75 av 5 Glesbygd: 3 av 5
Bra 5G-täckning i större städer Tre 68.8 av 100 Täckningskarta Tre
Chili mobil
Stad: 5 av 5 Tätort: 4.75 av 5 Glesbygd: 3 av 5
Bra 5G-täckning i större städer Tre Täckningskarta Chili mobil

* betyget består av det sammanvägda omdömet om mobilnätet baserat på tester och undersökningar (se nedan).
* kundnöjdhet enligt senaste undersökningen (2022) från SKI om svenska mobiloperatörer.

Jämför täckningskartor

Här nedan kan du jämföra täckningskartor för alla svenska mobilnät (Tele2 kräver att du besöker en extern sida). Du kan också filtrera täckning utifrån nättyp (2G, 3G, 4G och 5G) genom att slå på eller av respektive typ.

Telia täckningskarta

Tele2 täckningskarta

Besök Tele2s eller Comviqs hemsida för att se täckningskartan.

Telenor täckningskarta

Tre täckningskarta

Tester och undersökningar av mobiloperatörers täckning

I Post och Telestyrelsens senaste rapport om mobiltäckning i Sverige har nästan 90 % av Sveriges befolkning tillgång till mobilnät med en hastighet på 10 mbit/s eller mer. Detta är tack vare att svenska mobiloperatörer byggt ut sina nät med nyare teknik men alla mobiloperatörer har inte lika bra täckning. Här hittar du de mobiloperatörer som har bäst täckning utifrån undersökningar och studier.

Svenska städer och tätorter

I svenska städer har alla mobilnät en mycket god täckning för både data och röstsamtal enligt alla senaste undersökningar (PTS, 2021, Tutela 2021, Umlaut 2021 och P3 Connect 2019). För data är täckningen mycket god hos alla mobiloperatörer, där Telia och Tre har bäst uppkoppling i nätet för den typiske användaren som både surfar och använder sig av appar. Detta gäller också om du använder mobilen för att koppla upp dig på nätet med din dator.

Hastighet i nätet

Högst hastighet för nedladdning är i Telias nät som enligt Tutela (2021) är avsevärt snabbare (36,92 mbps) än Tele2 som hade lägst hastighet (22,57 mbps). För vanliga användare är dock inte denna skillnad särskilt märkbar då den inte påverkar normalt användande. Men om du tycker om att streama film eller kolla på livesändningar kan det ha betydelse för kvalitén.

Sett till uppladdning har i stort sett alla mobiloperatörer samma hastighet (ca 8 mbps). Uppladdning används i regel mer sällan än nedladdning vilket innebär att de har en mindre påverkar i upplevelsen av täckning för vanliga användare.

Ned- och uppladdningshastigheter för mobilnäten
Mobilnät Hastighet nedladdning (median)* Hastighet uppladdning (median)*
Telia 36,92 mbit/s 8,35 mbit/s
Tre 30,00 mbit/s 8,14 mbit/s
Telenor 26,87 mbit/s 8,33 mbit/s
Tele2 22,57 mbit/s 8,52 mbit/s

* Enligt en undersökning av Tutela (2021) för städerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Snabbast latens (responstid) hade mobiloperatören Tre med 11,4 ms vilket kan jämföras med Tele2 som hade 21,5 ms. Latensen mäter hur snabbt mobiltelefonen får svar från en server när den gör ett anrop (lägre är bättre) och kan påverka användarupplevelsen gällande hur bra appar och surf oavbrutet flyter på.

Latens (responstid) för mobilnäten
Mobilnät Latens (4G)
Tre 13,3 ms
Telenor 14,0 ms
Telia 16,4 ms
Tele2 21,5 ms

* Data från senaste undersökningen av Tutela (2021) för städerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Röstsamtal

För röstsamtal har Telia och Telenor fått bättre betyg i städer än Tre och Tele2 (P3 Connect) - men skillnaden är inte särskilt stor. Då de flesta mobiloperatörer i dag har stöd för wifi-samtal (via 4g) betyder att kvalitén på röstsamtal numera följer med datatäckningen vilket i sin medför att denna del av täckningen får mindre betydelse.

Mindre orter och glesbygd

Den senaste mest omfattande undersökningen av täckning i glesbygd och mindre orter är gjord av P3 Connect (2019) som testade 27 mindre orter och 20 städer, samt vägar emellan dem. Värt att notera är att de i norra Sverige bara testade större orter och vägar (Hudiksvall, Härnösand, Sundsvall, Söderhamn, Umeå och Östersund). Resultatet visade att Telias nät har bäst täckning både sett till data och röstsamtal. Näst bäst i testet var täckningen i Tele2s nät följt av Telenors. I synnerhet är röstsamtal hos Tre sämre om du bor i Norrlands inland utanför större orter.

Landsbygd

För dig som bor i glesbygd bör du i första hand undersöka mobiloperatörer som går i Telias nät och därefter Telenors alternativt Tele2s nät. Telia har fortsatt bäst täckning i de delar av Sverige som är mindre befolkade och du har därmed störst chans att få bra täckning med en mobiloperatör i deras nät.

Även om vår rekommendation är att du utgår från att undersöka täckningen i Telias nät för din plats om du bor i glesbygd är det inte alltid som Telias nät är bäst. På vissa platser kan mobiloperatörer i Telenors eller Tele2s nät ha bättre täckning än Telia, så glöm inte bort att undersöka möjligheten i dessa nät om du inte är nöjd med Telias nät.

Innan du bestämmer dig för en mobiloperatör bör du studera täckningskartan för ditt område. Det finns ingen standardiserad modell för hur täckningskartor visar täckning men de ger en hint om hur bra täckningen är på ditt område. Längre ned i texten hittar du en jämförelse över täckningskartorna över de olika mobilnäten.

Sist, om du är orolig över täckningen är ett tips att beställa ett gratis kontantkort och testa nätet innan du binder upp dig i ett abonnemang.

Resultat från studier stämmer väl överens med täckningskartor

Hur omfattande täckningen är i landet enligt tester av mobilnäten verkar ligga i linje med hur omfattande täckningen är i täckningskartorna för respektive nät. Det verkar inte finnas någon standard för hur man omfattar täckningskartor vilket innebär att informationen man får från dem inte ska ses som komplett. Men genom att undersöka respektive mobilnäts täckningskarta är det uppenbart att Telias nät täcker störst områden i norra Sverige, följt av Tele2s och Telenors nät. Sist kommer Tres nät som i norra Sverige bara täcker sporadiska områden (främst på norra Sveriges östkust).

Täckning efter län

I tabellen nedan kan du se hur stor del av varje läns yta som har en mobiltäckning för minst 10 mbit/s. Bäst täckning har Södermanlands län följt av Gotlands, Stockholms och Skåne län. Sämst täckning finns i Norrland - i Norrbottens och Jämtlands län.

Län Täckning (minst 10 mbit/s)
Blekinge län 99,8 %
Dalarnas län 90,4 %
Gotlands län 99,9 %
Gävleborgs län 94,2 %
Hallands län 99,6 %
Jämtlands län 82,8 %
Jönköpings län 99,5 %
Kalmar län 99,1 %
Kronobergs län 99,3 %
Norrbottens län 71,0 %
Skåne län 99,9 %
Stockholms län 99,9 %
Södermanlands län 99,97 %
Uppsala län 99,4 %
Värmlands län 95,6 %
Västerbottens län 90,9 %
Västernorrlands län 93,9 %
Västmanlands län 98,5 %
Västra götalands län 99,1 %
Örebro län 98,1 %
Östergötlands län 99,3 %
Totalt 88,1 %

Källa: Post och Telestyrelsen (2021)

Sammanfattning av studier & tester av svenska nät

Studie Sammanfattning
Post och Telestyrelsen (2021)
 • Post och Telestyrelsen (PTS) undersöker årligen täckningen för de mobila näten i Sverige genom att testa hur stor yta av varje län som har tillgång till ett mobilnät med en hastighet på minst 10 mbit/s
 • 20 % av Sveriges yta har stöd för 30 mbit/s eller mer och 88 % har stöd för minst 10 mbit/s.
 • Bäst täckning finns i storstadsregionerna och sämst täckning finns i Norrbottens län.
Umlaut (2021)
 • Vinnare i testet var Telia följt av Telenor som presterade bäst sett till data och röstsamtal.
 • Testet utfördes genom att en bil testade täckningen för mobilnätet i Stockholm genom att utföra olika moment. Dessa moment bestod av att surfa på nätet, ladda hem en fil, ladda upp en fil och att strömma ett filmklipp på Youtube.
 • Samtliga mobiloperatörer fick mycket höga betyg i testet 891 till 968 poäng av totala 1000.
 • Notera att undersökningen utfördes i uppdrag av Telia.
Tutela (2021)
 • Telia och Tre fick högst sammanvägt betyg för sina nät. Betyget baserades på nätets prestanda att leverera allt från att surfa på nätet till att använda appar och streamingtjänster.
 • Telia följt av Tre och Telenor hade högst hastighet för nedladdning i 4G och 3G.
 • Kortast svarstid fanns hos Tre följt av Telenor.
 • Alla fyra nät i Sverige får mycket höga betyg.
P3 Connect (2019)
 • Vinnare i testet var Telia följt av Tele2 där de i synnerhet presterade bättre för röstsamtal än Telenor och Tre.
 • P3 Connects test har varit mycket omfattande och testat stora delar av Sverige genom att undersöka täckningen i 20 städer, 27 tätorter och via 10 500 kilometer bilkörning.
 • För data är de fyra näten ganska snarlika (högst betyg Telia med 494 poäng, lägst poäng Tre med 445 poäng).
 • För röstsamtal får Telia högst poäng (337) och Tre lägst (289). Notera att skillnaden inte är särskilt påtaglig.
 • All fyra nät i testet får mycket höga betyg (mer än 84,8 av 100).

Täckning hos lågprisoperatörer

Att välja en lågprisoperatör är oftast ett bra sätt att spara några tusenlappar om året men det är många som undrar över hur bra täckningen är. Ett bra råd är att undersöka mobiloperatörernas täckningskartor, och att eventuellt testa med ett gratis kontantkort innan du binder upp dig i ett abonnemang om du känner dig osäker.

De populäraste mobiloperatörern som placerar sig högst i rankingen om billigaste mobilabonnemang är i dagsläget är Hallon, Vimla, Comviq, Halebop och Fello. Här nedan hittar du hur bra täckningen är och hur de utmärker sig.

Halebop och Fello (Telias nät)

Mobiloperatörerna Halebop och Fello använder sig av Telias nät vilket gör att du har lika bra täckning hos dem som om du har ett mobilabonnemang hos Telia. Halebop och Fello är således lågprisoperatör med mycket bra täckning.

Halebop och Fello använder sig av Telias nät och har därmed lika bra täckning som Telia

Fello är ett bra lågprisalternativ i Telias nät om du vill ha ett billigt mobilabonnemang som samtidigt har lika bra täckning som abonnemang från Telia. Nackdelen är en mer begränsad kundtjänst och att de inte har lika omfattande omkringliggande tjänster. Men om du inte behöver en omfattande kundtjänst eller andra tjänster utöver abonnemanget kan du spara några tusenlappar om året. Du kan se Fellos täckningskarta här.

Halebop är ett bra alternativ för dig som vill ha mycket god täckning och vill teckna ett mobilabonnemang tillsammans med en mobil. Kostnaderna för att teckna en mobil med ett mobilabonnemang är lägre hos Halebop än hos Telia och du har i stort sett lika stort utbud hos dem som hos Telia och andra mobiloperatörer.

Halebop
Vimla

Vimla (Telenors nät)

Lågprisoperatören Vimla använder sig av Telenors nät vilket gör dem till ett mycket bra alternativ om du vill ha bra täckning i stora delar av Sverige och samtidigt inte vill betala för mycket för ditt abonnemang. Telenors nät är nästan lika bra som Telias på mindre orter men inte riktigt lika bra i glesbygd.

Vimla har nästan lika bra täckning som operatörer i Telias nät

Vimla är oftast ett bra alternativ till Hallon om du bor i en mindre ort eller i norra Sverige. Om du ändå skulle uppleva att täckningen är otillräcklig med Vimla kan du i så fall undersöka om Fello eller Halebop kan vara ett bra alternativ. Både Fello och Halebop använder sig av Telias nät och har erbjudanden som är på samma prisnivå som Vimla beroende på om du endast vill teckna ett mobilabonnemang eller också ha en mobil tillsammans med abonnemanget.

Comviq (Tele2s nät)

Comviq använder sig av Tele2s nät och är ett bra val för dig som vill ha ett billigare mobilabonnemang med eller utan mobil. I undersökningar av täckning så har Tele2 fått bra resultat i städer och även bra resultat i och mellan tätorter (Tutela 2021 och P3 Connect 2019).

Om du bor i stad eller större tätort är det mycket stor sannolikhet att du inte kommer att ha problem med täckning om du tecknar ett mobilabonnemang från Comviq. Alternativ till Comviq om du bor i stad är Hallon och Vimla som kan vara billigare beroende på hur mycket data du behöver.

Comviq har lika bra täckning som operatörer i Telias nät i stadsmiljö – men lite sämre på landet

Om du istället bor på landet eller i glesbygd bör du undersöka täckningskartan och först beställa ett gratis sim-kort innan du binder upp dig på ett abonnemang för att försäkra dig om att täckningen är god.

I glesbygd kan Fello eller Halebop vara bra alternativ beroende på om du bara vill ha ett mobilabonnemang eller köpa en mobil tillsammans med abonnemanget. Fello använder sig av Telias nät och erbjuder mobilabonnemang till låga priser utan bindningstid. Halebop använder också Telias nät och har konkurrenskraftiga priser på mobilabonnemang tillsammans med en mobil.

Comviq
Hallon

Hallon (Tres nät)

Hallon använder sig av Tres nät och har bra täckning i städer och i tätorter i Sverige, medan de inte har lika bra på landsbygden. För dig som inte bor i en stad eller större ort kan det därför vara bra att undersöka täckningskartan innan du tecknar ett abonnemang hos Hallon.

Hallon har mycket bra täckning i städer och tätorter - men inte i glesbygd

Hallon som använder Tres nät har inte lika bra täckning som lågprisoperatörer i Telias, Tele2s eller Telenors nät. Detta betyder att om du bor i glesbygd eller i en ort som har dålig täckning med Tres nät kan Vimla eller Fello bra alternativ till Hallon.

Fello och Vimla kan vara bra alternativ i glesbygd och på mindre orter

Vimla har snarlika abonnemang till Hallon och använder sig av Telenors nät. Fello har också mobilabonnemang med liknande villkor och använder sig Telias nät. Om du vill köpa en mobil tillsammans med ett abonnemang kan du kolla in erbjudanden hos Halebop (också Telias nät).

Andra mobiloperatörer som använder Tres nät är Chili och Wifog.