Bäst täckning år 2020

Undrar du vilken mobiloperatör som har bäst täckning? Här hittar du betyg för täckningen hos svenska mobiloperatörer samt vilka mobiloperatörer som delar nät.

Vi har samlat alla betyg och tester för att sammanställa vilken mobiloperatör som egentligen har bäst nät. Sist hittar du också en sammanställning av mobiloperatörernas täckningskartor. Sidan uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya tester publiceras. Denna sida är ett bra komplement till dig som letar billigaste mobilabonnemang, eftersom täckningen skiljer sig mellan olika platser i Sverige - i synnerhet mellan stad och landsbygd.

Senaste uppdatering för tester av mobilnät gjordes 7 januari 2020 och respektive mobliloperatörs prisvärdhet uppdateras kontinuerligt (senast 2020-04-06).

Mobiloperatörerna med bäst täckning

I tabellen nedan hittar du vilka mobiloperatörer som har bäst täckning i stad respektive landsbygd. Längre ner i denna artikel hittar du hur betyget har motiverats för respektive mobiloperatör. Om du är intresserad av täckningen hos dig kan du hos flera mobiloperatörer söka efter adress på deras täckningskarta.

Mobiloperatör Nät Betyg stad Betyg landsbygd Popularitet Täckningskarta
1. Fello Telia 5 av 5 4.75 av 5
Täckningskarta Fello
2. Halebop Telia 5 av 5 4.75 av 5
Täckningskarta Halebop
3. Telia Telia 5 av 5 4.75 av 5
Täckningskarta Telia
4. My beat Telia 5 av 5 4.75 av 5
Täckningskarta My beat
5. A3 Telia 5 av 5 4.75 av 5
Täckningskarta A3
6. Comviq Tele2 4.5 av 5 4.5 av 5
Täckningskarta Comviq
7. Penny Tele2 4.5 av 5 4.5 av 5
 
8. Tele2 Tele2 4.5 av 5 4.5 av 5
Täckningskarta Tele2
9. Comhem Tele2 4.5 av 5 4.5 av 5
Täckningskarta Comhem
10. Vimla Telenor 4.5 av 5 4.5 av 5
Täckningskarta Vimla
11. Telenor Telenor 4.5 av 5 4.5 av 5
Täckningskarta Telenor
12. Universal Telecom Telenor 4.5 av 5 4.5 av 5
Täckningskarta Universal Telecom
13. Hallon Tre 4.5 av 5 4.25 av 5
Täckningskarta Hallon
14. Tre Tre 4.5 av 5 4.25 av 5
Täckningskarta Tre

Senaste tester (2019 och framåt)

Det senaste testet av mätningsföretaget P3 (P3 Connect, 2019) ger samtliga mobilnät i Sverige mycket höga betyg.

I svenska städer har alla mobilnät en mycket god täckning för både data och röstsamtal. På landsbygden har Telias mobilnät mycket bra täckning följt av Tele2s och Telenors som bägge har väldigt bra täckning. Tres mobilnät som tidigare varit en bit efter övriga har i det senaste testet visat på markant förbättring och ligger nu nästan på delad tredjeplats med Telenors mobilnät.

Telia får högsta betyg i testet med det sammanslagna betyget 96,9 av 100, och P3 kallar nätet för enastående. För röstsamtal får Telia nästan högsta möjliga poäng (99 av 100) i både städer och på landet. Även när det kommer till data presterar Telia i absoluta överkant där de får mellan 98 av 100 i städer och 95 av 100 på landsbygden. Telia skriver själva att de i dag har täckning för mer än 99,9 % av den svenska befolkningen och detta test visar att denna täckning är mycket god i både städer och på landet.

Tele2 får näst högst betyg i testet och får mycket höga betyg för både röstsamtal och data. I testet placerar de sig strax bakom Telia med ett sammanslaget betyg på 92,4 poäng av 100. Sett till täckning för röstsamtal får Tele2 96 av 100 poäng i städer och 97 av 100 på landsbygden. För data får Tele2 91 av 100 i både stad och landsbygd. Tele2s nät presterar således väldigt bra och ligger inte långt efter Telia.

Telenors nät är tredje bäst bland de svenska mobilnäten och får en totalpoäng på 85,9 av 100. För röstsamtal presterade Telenor lite sämre än Telia och Tele2 med 82 poäng av 100. Det som drog ner betyget var långa anslutningstider under bilkörning i stadsmiljö och på vägar utanför städer och byar. Sett till data presterar Telenors nät nästan lika bra som Tele2 och får 90 poäng av 100 i både städer och landsbygd.

Tres mobilnät presterar inte lika bra som övriga mobilnät men har blivit mycket bättre sedan tidigare års undersökningar. Mobilnätet från Tre får det sammanslagda betyget 84,8 av 100 vilket ändå är väldigt högt. För röstsamtal i städer får Tres mobilnät 88 av 100 och på landsbygden får de 83 av 100. När det kommer till täckning för data får Tre nästan lika bra betyg som Tele2 och Telenor i städer, men hamnar efter lite på mindre orter och på vägar utanför städer. Tres nät får 89 av 100 poäng för data i städer och 85 av 100 på landsbygd och mindre orter.

Täckning i olika delar av Sverige

Här nedan hittar du hur täckningen ser ut i din del av landet baserat på tester och täckningskartor. Denna information ska ses som preliminär och mast-tätheten och kapaciteten i nätet beror väldigt mycket på hur stor befolkningstäthet det finns i ditt område. Om du bor i en mindre ort eller ute på landet är det bäst att själv undersöka hur bra täckningen är där just du bor, för detta har vi tagit fram en guide för att kolla täckning.

Norrland

I det senaste testet av P3 så testades täckningen från Stockholm till Umeå och Östersund via Sundsvall och Gävle. I detta test hade Telia bäst täckning både för röstsamtal och data. Övriga mobilnät hade dock fortfarande mycket god täckning i området. Tidigare tester som har varit mer omfattande för Norrland har också placerat Telias nät i framkant, så störst sannolikhet för bra täckning har du med Telia om du bor i Norrland. Detta återspeglas också för mobilnätens täckningskartor år 2020 där Telia enligt kartan har marginellt bättre täckning än Tele2 och Telenor för Norrland. Runt större orter är täckningen för både röst- och data mycket god för dessa tre.

Svealand

Större delen av Svealand har i dag väldigt god till god täckning för både röst- och datasamtal för samtliga mobilnät. Telia, Telenor och Tele2 har väldigt god täckning över större delarna av de mer tätbefolkade delarna av regionen. Det är främst de västra mer glesbyggda delarna (i Västmanland, norra Värmland och Dalarna) som på kan sakna täckning för data och 4g-trafik. Detta gäller i synnerhet för mobiloperatörer i Tres nät.

Götaland

I Götaland är mobilnätet mest utbyggt i Sverige bortsett från Stockholmsregionen. Här är täckningen god för både data och röstsamtal på de allra flesta håll och längs med kusten är täckningen närmast uteslutande mycket god. I städer som ligger i Götaland är chansen mycket god att du har väldigt bra till bra täckning oavsett vilket mobilnät du väljer.

Vilket nät har då bäst täckning?

Alla mobilnät presterar år 2020 väldigt bra i de senaste testerna och det gäller i synnerhet för täckning i städer. På mindre ordet och på landet är Telias nät (Telia, Halebop, Fello, Universal Telecom och A3) bäst för både röstsamtal och data. Tele2s och Telenors nät får också mycket höga betyg utanför städer men hamnar lite efter Telia. Det mobilnät som har haft bäst utveckling på senare tid är Tres som numera nästan är i kapp Telenor sett till prestanda och kapacitet.

Jämför alla täckningskartor

I bilderna nedan kan du jämföra täckningskartor från samtliga mobilnät. Tryck på täckningskartan för att se en större bild.

Täckningskartor för data (2020)

Telia

Täckningskarta Telia Data

Telenor

Täckningskarta för Telenor data

Tele2

Täckningskarta Tele2 data

Tre

Täckningskarta Tre data

Täckningskartor för att ringa och smsa (2020)

Telia

Täckningskarta Telia röstsamtal

Telenor

Täckningskarta Telenor röstsamtal

Tele2

Täckningskarta Tele2 röstsamtal

Tre

Täckningskarta Tre röstsamtal

Äldre tester

I 2018 års undersökning ger P3 Telias nät högsta betyg följt av Tele2s nät som tvåa i sin senaste mätning av det svenska mobilnätet. I undersökningen använde de sig av två bilar som besökte 21 större städer och 33 mindre orter i Sverige, samt undersökte täckningen på vägen mellan dessa. Testet sträckte sig över ett område som täcker ca 42 % av Sveriges befolkning.

I ett test gjort av Bredbandskollen (2017) för mobil hastighet i Sverige kom man fram till att surfhastigheten i alla Sveriges län numera är mer än 23 megabit per sekund. Snitthastigheten för att ta emot data i mobilnätet i Sverige är nu 31 megabit per sekund, vilket är en stor ökning på bara några år! Allra snabbast var hastigheten på Gotland där de kunde utmäta en surfhastighet på mer än 43 megabit per sekund. Det nät som hade högst hastighet var Telias och allra snabbast var hastigheten i Sotenäs kommun på mer än 47 megabit per sekund.

Post och Telestyrelsen (PTS) gjorde år 2016 en undersökning gällande mobiltäckning i Sverige och kom fram till att 3g och 4g-nät som levererar minst 10 megabit per sekund i överföringshastighet numera täcker mer än 69 % av Sveriges yta. För röstsamtal täcker mobilnätet i Sverige numera 85 % av landets yta. PTS skriver i sin rapport att nästan hela den yta som bebos i Sverige numera har fungerande röstsamtal via mobilnätet.

År 2015 gjorde företaget RootMetrics en undersökning av mobilnätet i Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. RootMetrics testade mobilnätens prestanda gällande samtal, sms och data och kom fram till att Tele2 och Telenor hade de bästa mobilnäten. Alla mobilnät som testades fick väldigt höga poäng för bägge städer men Tele2 och Telenor fick bäst totalresultat och hade bäst nät för data i både Stockholm och Göteborg. Värt att notera är att Telia hade högst nedladdningshastighet i testet med en median på 34,8 mbps.

Av Erik Thorsen, senast uppdaterad: 2020-01-07