Smartphones kan snart känna av om dess ägare är berusad – via mikrofonen

Erik Thorsen 2023-11-13

Forskare vid Stanford har tagit fram en ny algoritm som analyserar röstförändringar för att bedöma hur berusad en person är. I studien fick 18 deltagare fick upprepa tungvrickare – först som nyktra och sedan i samband med att de konsumerade alkohol. Algoritmen analyserade under tiden röstförändringar hos deltagarna – samtidigt som forskarna mätte deltagarnas promillehalt. Algoritmen lyckades korrekt mäta olika deltagares promillehalt med hela 98 % säkerhet.

Den höga träffsäkerheten överraskade forskarna som inte hade någon tidigare erfarenhet av att mäta promillehalter och egentligen är specialiserade på ljudanalys och maskininlärning. På grund av studiens snäva omfattning är det fortfarande för tidigt att dra några säkra slutsatser kring algoritmens generella effektivitet.

Mobiltelefonen får en allt större roll i att hålla koll på hälsan

Ett mätverktyg i mobilen som mäter dess användares promillehalt kan vara ett bra komplement för att bedöma alkoholpåverkan. Detta kan vara särskilt användbart för personer som vill övervaka sin alkoholkonsumtion - i sociala situationer eller om de vill planera för morgondagen. Genom att ge en uppskattad promillehalt, kan ett mätverktyg i mobilen bidra till mer ansvarsfulla beslut gällande alkoholintag.

Förutom att ge direkt feedback om användarens tillstånd, kan ett sådant verktyg också verka pedagogiskt. Den kan informera om risker med alkoholkonsumtion, speciellt i förhållande till bilkörning och allmän hälsa. Verktyget kan inkludera funktioner som påminnelser, varningar vid riskbruk, och tillhandahålla information om hur alkohol påverkar olika aspekter av kropp och sinne.

Mobiler i framtiden kan komma att hålla koll på de flesta hälsoaspekter

I framtiden förväntas mobiltelefoner kunna mäta och övervaka en rad olika hälsoaspekter på mer avancerade och integrerade sätt. Med framsteg inom biometrisk teknologi och artificiell intelligens, kan mobiltelefoner bli kapabla att spåra vitala tecken såsom hjärtfrekvens, blodtryck och syresättning av blodet mer noggrant.

Det finns även potential för att de skulle kunna mäta blodsockernivåer och stressmarkörer genom icke-invasiva metoder, som optiska sensorer eller genom analys av hudkonduktans. Dessa spårningsfunktioner kan hjälpa användare att övervaka hälsa i realtid, upptäcka tidiga tecken på hälsoproblem och följa upp effekten av livsstilsförändringar.

Utöver fysiska hälsomått kan framtida mobiltelefoner även spela en stor roll i övervakning och förbättring av mental hälsa. Genom att använda data från användarbeteende, såsom sömnmönster, aktivitetsnivåer och till och med talanalys, kan mobiler ge insikter i psykiskt välbefinnande.

Denna teknologi kan också inkludera funktioner för att upptäcka tecken på stress, ångest eller depression, och ge användaren rekommendationer för att förbättra den mentala hälsan, till exempel genom meditationsövningar eller påminnelser att ta pauser och röra på sig. På detta sätt kan mobiltelefoner bli viktiga verktyg för att stödja både fysisk och mental hälsa på ett mer omfattande och individanpassat sätt.

Källa

Suffoletto, B., Anwar, A., Glaister, S., & Sejdic, E. Detection of alcohol intoxication using voice features: A controlled laboratory study. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 84, 808-813. doi:10.15288/jsad.22-00375