Mobiloperatörer med nöjdast kunder år 2021

Alba Montheli 2022-01-10

Varje år genomför SKI, Svenskt Kvalitetsindex, en undersökning avseende kundnöjdheten hos svenska mobiloperatörer. I årets rapport ligger mobiloperatörerna Halebop, Vimla och Hallon i topp. Här kan du läsa vad som gör dem till vinnare.

SKI har mätt kundnöjdheten inom telekombranschen varje år sedan 1989. I undersökningen mäts kundnöjdheten på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har operatörer som får betyg under 60 i kundnöjdhet svårt att motivera sina kunder till att stanna kvar. Operatörer som lyckas få ett betyg över 75 har generellt en stark relation till sina kunder.

Den pågående pandemin har på många sätt haft en avgörande påverkan på olika verksamheter och branscher, inte minst på telekombranschen där pandemin förändrat kundkraven. Distansarbete och sociala restriktioner har ställt nya krav på täckning, tillgänglighet och stabilitet. Rapporten för såväl år 2020 som år 2021 visar att både privat- och företagskunder ställer högre krav på sina mobiloperatörer samt att de ger lägre betyg till operatörerna vad gäller pålitlighet och stabilitet. Tidigare har god service varit en framgångsfaktor, medan det nu är service i kombination med funktion som spelar en tydligare roll. 9 av 10 kunder upplever att de oftast har en bra mobiltäckning och det är därför nästan omöjligt att konkurrera med den delen. Kundupplevelsen står således allt mer i fokus när konsumenterna väljer och poängsätter sina mobiloperatörer.

Årets undersökning visar att branschen mobiloperatörer med fokus på privatkunder hade ett genomsnittligt betyg på 66,7 vilket kan jämföras med 2020s årsrapport där branschen fick ett betyg på 69,2 samt med 2019s rapport som gav ett betyg på 70,8. Rapporten för 2021 visar alltså en generell nedgång från tidigare år, samtidigt som det fanns aktörer som skiljde sig positivt från branschen som helhet. Titeln “Sveriges nöjdaste privatkunder” kammas hem av mobiloperatören Halebop, vilket inte kommer som en större överraskning då det är 11:e gången på 13 år. Med sina 76,3 poäng leder de dessutom överlägset över Vimla som hamnar på en andraplats med sina 72,8 poäng samt Hallon som ligger på en tredje plats med 72,0 poäng.

Johan Parmler, VD för Svenskt Kvalitetsindex, understryker att mobiloperatörer i topp är de som på ett eller annat sätt sticker ut på mobilmarknaden. Vidare påtalar han att snabba svar, hjälpsamhet och att operatören håller vad som utlovats är vad kunderna anser som allra viktigast. Karolina Kregert, analytiker på Svenskt Kvalitetsindex, menar att effekten av bra hantering vid såväl klagomål som i generell kundkontakt har stor påverkan på kundnöjdheten och påpekar att förbättringspotentialen är stor hos många av de svenska mobiloperatörerna.