Marknaden för smartphones i Afrika krympte med 18 % år 2022

Erik Thorsen 2023-02-15

Den afrikanska marknaden för smartphones minskade med 18 % år 2022 enligt siffror från analysföretaget International Data Corporation. Orsaken till minskningen tros vara minskad konsumtion och ekonomisk osäkerhet.

Inflationen på senare tid drabbat Afrika mer än andra delar av världen. Enligt siffror från EIU var inflationen på den subsahariska delen av kontinenten 14,5 % år 2022, och i de norra delarna av kontinenten var inflationen ännu högre. Det är främst priser på mat och energi som har ökat. Dessa prisökningar gör att konsumtionen inom andra områden har minskat.

En annan förklaring till att marknaden för smartphones har krympt är att länder som Egypten och Tunisien infört tullar som gjort att priserna har ökat kraftigt. I Egypten minskade antalet sålda smartphones med 63 % förra året.

Hur används smartphones i Afrika?

I Afrika är det främst billiga mobiler (under 200 dollar) som dominerar på marknaden. År 2022 skeppades 73,4 miljoner mobiltelefoner där Samsung, Techno och Itel stod för mer än hälften av exporten.

Under senare år har smartphones blivit alltmer populära i Afrika. Smartphones används på ungefär samma sätt i Afrika som i resten av världen, men det finns några områden där de särskiljer sig.

En av de främsta användningarna av smartphones i Afrika är för kommunikation, inklusive röstsamtal, textmeddelanden och videosamtal. Många människor i Afrika använder smartphones som sitt främsta sätt att hålla kontakten med familj och vänner, särskilt de som bor långt borta.

Smartphones ger också tillgång till Internet, vilket är en värdefull tillgång för information, underhållning och kommunikation. I stora delar av Afrika är tillgången till Internet begränsad, och smartphones ger ett sätt för människor att komma åt nätet utan att behöva en dator.

Många människor i Afrika använder smartphones för att få tillgång till banktjänster, vilket gör att de kan kontrollera sina kontosaldon, överföra pengar och betala räkningar. Bankappar har blivit ett populärt sätt för människor i Afrika att få tillgång till finansiella tjänster, särskilt i områden där traditionell bankinfrastruktur är begränsad.

Smartphones används allt oftare i Afrika i utbildningssyfte. Många använder smartphones för att få tillgång till utbildning och läromedel online, till exempel e-böcker, videor och utbildningsappar. Detta är särskilt viktigt i områden där tillgången till vanliga traditionella lärosäten är begränsad.

På landsbygden i Afrika används smartphones för att få tillgång till information om vädermönster, priser på grödor och annan jordbruksinformation. Detta hjälper jordbrukare att fatta bättre beslut gällande när de ska plantera och skörda, samt när de ska sälja sina grödor.