Frankrike inför lag som tillåter polisen att fjärraktivera mobilkameror och mikrofoner för att spionera på misstänkta

2023-09-04

Frankrike har nyligen infört en lag som ger polisen rätt att komma åt medborgares mobilkameror och mikrofoner via nätet. I praktiken innebär det att om det finns misstanke om grov brottslighet kan polisen spionera på misstänkta genom att komma åt all deras elektroniska utrustning vilket innefattar mobiler, bärbara datorer och annan utrustning som är uppkopplad mot nätet.

Den nya lagen har blivit kritiserad av partier både till vänster och höger eftersom den inskränker grundläggande mänskliga rättigheter. Men efter terrordåden som skakade Frankrike år 2015 har allt fler politiker i Frankrike ställt sig bakom lagar som höjer säkerheten på bekostnad av friheter.

Rätten till privatliv är en mänsklig rättighet

Att ha rätt till ett privatliv är en grundläggande mänsklig rättighet. Experter menar att om polisen har rätt att övervaka medborgares mobiltelefoner kan det bryta mot denna rättighet, i synnerhet om det görs utan tydlig anledning eller utan medborgarens vetskap.

Det finns också en risk att det leder till att medborgares förtroende för rättssystemet och samhällets offentliga institutioner undergrävs. När polisen har och använder allt för inskränkande metoder finns det en risk att vanliga människor inte längre

Historien är full av exempel där myndigheters befogenheter för övervakning har missbrukats. Även om detta i första hand har gällt länder som haft svaga demokratiska principer, finns det även risker för mogna demokratier. Ett system som inte har rigorös tillsyn och reglering kan därför i värsta fall utnyttjas för att övervaka oskyldiga människor eller användas för politiska påtryckningar.  

Nya lagen gäller i dagsläget endast mycket grov brottslighet

Justitieministern i Frankrike, Eric Dupond-Moretti har försökt att lugna kritiker genom att säga att den nya lagen endast omfattar ett dussin fall årligen. För att polisen ska få tillgång till de nya verktygen måste en domare först besluta om att det är rättfärdigat sett till brottets allvar. Polisen har därefter rätt att spionera på den misstänkta under en period av högst 6 månader. Vissa yrken kommer också att undantas från denna lagstiftning som läkare, journalister, advokater och politiker.

Det finns en stor enighet att denna typ av lagstiftning bör hanteras mycket varsamt eftersom risken är stor att den i framtiden kan komma att användas till många fler fall än vad som från början var tänkt.