Eu-lag tvingar mobiltillverkare att producera mobiler där batteriet lätt kan bytas ut

2023-06-21

Med en överväldigande majoritet har EU-parlamentet röstat igenom en ny lag som kommer att tvinga mobiltillverkare att producera mobiler där konsumenter enkelt ska kunna byta ut batteriet på mobilen själva. Denna lag är en del av ett nytt lagpaket som syftar till att göra batteriet mer miljövänliga och konsumentanpassade.

Experter menar att detta nya lagförslag i första hand kommer att drabba Apple och Samsung som i dagsläget kan komma att göra stora förändringar i den tekniska designen på sina modeller. Detta kommer i synnerhet att påverka både utseende och mobilens vattentäthet.

På äldre mobiltelefoner var det vanligt att man som konsument kunde byta ut batteriet utan några större problem, men moderna mobiler har gett upp möjligheten för konsumenter att göra detta i utbyte mot mer kompakt och slimmad design.

Det finns de som menar att den nya lagen kommer att påverka utseendet på mobiler negativt. Moderna mobilers kompakta utformning och nedbantade utseende är svår att kombinera med en teknisk design som möjliggör att konsumenter enkelt ska kunna öppna upp mobilen och komma åt batteriet. Apple har tidigare kritiserat EU för att dess lagstiftning kan komma att hämma produktutveckling.

iPhone X på lagning

Baksidan på en iPhone X. Bild: Tyler Lastovich

Lag om obligatoriskt stöd för USB-c har tidigare röstats igenom

Med en tidigare lagstiftning i ett försök att minska elektroniskt avfall och förbättra konsumenternas liv, har EU infört en lag som kräver att alla mobiltillverkare implementerar USB-C som standardladdning på sina produkter. Lagen syftar till att förenkla för konsumenter och göra det möjligt att använda samma laddare för alla mobiltelefoner, vilket minskar behovet av att köpa nya laddare för varje ny mobil och bidrar därmed till att minska mängden elektroniskt avfall.

Denna nya lag tros innebära att iPhone 15 som släpps i höst kommer att ha stöd för USB-C, hur den nya batterilagen kommer att påverka framtida modeller återstår att se.

Hur fungerar lagstiftning inom EU-parlamentet?

Att skapa ny lagstiftning inom EU är en process som involverar tre organ: Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Rådet för Europeiska unionen. Processen initieras vanligtvis av kommissionen, som utarbetar ett förslag till ny lagstiftning. Detta förslag skickas sedan till både Europaparlamentet och Rådet. De två institutionerna granskar och kan föreslå ändringar till förslaget separat. Om både parlamentet och rådet godkänner förslaget, med eventuella ändringar, antas lagen.

I detta fall röstade en överväldigande majoritet (587 röstade för, mot bara 9 emot) för det nya lagförslaget i parlamentet vilket innebär att den inte kommer att omformuleras i en förlikningskommitté, utan kommer att antas i dess nuvarande form.