Biljett i mobilen allt vanligare - men äldre släpar efter

Erik Thorsen 2022-10-14

Vi svenskar använder mobilen alltmer i vardagen och det gäller även biljetter. De flesta yngre har helt gått över till digitala biljetter medan äldre fortfarande föredrar fysiska. Den digitala omvandlingen som sker i samhället har stora fördelar men det är stor risk att vissa hamnar i kläm.

I senaste rapporten av Svenskarna och Internet (2022) har mer än hälften av Sveriges medborgare använt en digital biljett det senaste året under en resa. Det finns många fördelar med att använda sig av en digital biljett i mobilen, att slippa bära runt på pappersbiljetter och istället få dem skickade till sin telefon. Det gör att du slipper bära med dig på extra saker och att du alltid har koll på var du har biljetten.

Det är främst yngre personer som nyttjar digitala biljetter, bland 90- och 00-talister är det mer än 4 av 5 som använder sig av biljett i mobilen istället för en fysisk. För de som är födda på 60- och 70-talet har mer än hälften använt sig av en biljett i mobilen. I dessa grupper är trenden tydlig att digitaliseringen ökar och att allt fler går över till att använda sig av den digitala tekniken.

För de äldsta i samhället skiljer sig dock siffrorna. Bland de äldsta (80 år och äldre) är det bara 1 av 5 som någon gång har använt sig av en digital biljett. De äldre har därmed inte anammat den nya tekniken på samma sätt och en anledning till det kan vara att smartphone-användningen bland äldre är lägre än hos samhället i stort. I en undersökning av mobiltillverkaren Doro hade knappt 40% av äldre (76 år och uppåt) en smartphone år 2020.

Att samhället blir allt mer digitalt har många fördelar men det är också viktigt att få med de som i dag har svårt med omställningen, vilket gäller både äldre och andra med förhinder. Den digitala omställningen innebär bland annat att företag kan minska sina kostnader i form av både personal och infrastruktur. För de flesta konsumenter har inte denna omställning någon negativ inverkan på vardagen eftersom att den redan har anammats - men för de som inte klarar av att ställa om innebär det stora samhällsutmaningar.