Bäst täckning år 2022

2021-01-12

Undrar du vilken mobiloperatör som har bäst täckning? Mobiloperatörer i Telias nät har år 2021 fortsatt bäst täckning men har inte alls lika stort försprång som tidigare. Den allra största förbättringen av mobilnätet finns hos Tre vars nät i dag har bäst mobilupplevelse samt mycket god täckning i städer.

Här finns en sammanställning av alla mobiloperatörers nät och täckning i en samlad lista.

Mobiloperatörerna med bäst nät & täckning

I tabellen nedan hittar du vilka mobiloperatörer som har bäst täckning i stad respektive landsbygd. Längre ner i denna artikel hittar du hur betyget har motiverats för respektive mobiloperatör samt deras täckningskartor.

Mobiloperatör Nät Betyg stad Betyg landsbygd Kundnöjdhet* Täckningskarta
1. Halebop Telia 5 av 5 4.75 av 5 77.3 av 100 Täckningskarta Halebop
2. Telia Telia 5 av 5 4.75 av 5 67.1 av 100 Täckningskarta Telia
3. Fello Telia 5 av 5 4.75 av 5 Täckningskarta Fello
4. My beat Telia 5 av 5 4.75 av 5 Täckningskarta My beat
5. Telness Telia 5 av 5 4.75 av 5 Täckningskarta Telness
6. Comviq Tele2 4.5 av 5 4.5 av 5 76.2 av 100 Täckningskarta Comviq
7. Tele2 Tele2 4.5 av 5 4.5 av 5 69 av 100 Täckningskarta Tele2
8. Katshing Tele2 4.5 av 5 4.5 av 5 Täckningskarta Katshing
9. Penny Tele2 4.5 av 5 4.5 av 5 Täckningskarta Penny
10. Vimla Telenor 4.5 av 5 4.5 av 5 73.4 av 100 Täckningskarta Vimla
11. Telenor Telenor 4.5 av 5 4.5 av 5 65.8 av 100 Täckningskarta Telenor
12. Fibio Telenor 4.5 av 5 4.5 av 5  
13. Karma mobil Telenor 4.5 av 5 4.5 av 5 Täckningskarta Karma mobil
14. Hallon Tre 4.5 av 5 4.25 av 5 71.3 av 100 Täckningskarta Hallon
15. Tre Tre 4.5 av 5 4.25 av 5 68.5 av 100 Täckningskarta Tre
16. Chili mobil Tre 4.5 av 5 4.25 av 5 Täckningskarta Chili mobil

* kundnöjdhet enligt senaste undersökningen (2020) från SKI om svenska mobiloperatörer.

Tester av täckning och mobilnät (2019 - 2021)

Det senaste testet av mätningsföretaget P3 ger samtliga mobilnät i Sverige mycket höga betyg. Detta är också i linje med undersökningar gjorda av Tutela 2020 för att mäta den mobila upplevelsen hos svenska mobiloperatörer, där samtliga mobiloperatörer också får väldigt höga betyg.

I svenska städer har alla mobilnät en mycket god täckning för både data och röstsamtal enligt P3. På landsbygden har Telias mobilnät mycket bra täckning följt av Tele2s och Telenors som bägge har väldigt bra täckning. Tres mobilnät som tidigare varit en bit efter övriga har i det senaste testet visat på markant förbättring och ligger nu nästan på delad tredjeplats med Telenors mobilnät.

Telias näst får högsta betyg i P3 Connects test av täckning med det sammanslagna betyget 96,9 av 100, och P3 kallar nätet för enastående. För röstsamtal får Telia nästan högsta möjliga poäng (99 av 100) i både städer och på landet. Även när det kommer till data presterar Telia i absoluta överkant där de får mellan 98 av 100 i städer och 95 av 100 på landsbygden. Telia skriver själva att de i dag har täckning för mer än 99,9 % av den svenska befolkningen och detta test visar att denna täckning är mycket god i både städer och på landet.

Tele2s nät får näst högst betyg i täckning av P3 Connect och får mycket höga betyg för både röstsamtal och data. I testet placerar de sig strax bakom Telia med ett sammanslaget betyg på 92,4 poäng av 100. Sett till täckning för röstsamtal får Tele2 96 av 100 poäng i städer och 97 av 100 på landsbygden. För data får Tele2 91 av 100 i både stad och landsbygd. Tele2s nät presterar således väldigt bra och ligger inte långt efter Telia.

Telenors nät är tredje bäst bland de svenska mobilnäten och får en totalpoäng på 85,9 av 100. För röstsamtal presterade Telenor lite sämre än Telia och Tele2 med 82 poäng av 100. Det som drog ner betyget var långa anslutningstider under bilkörning i stadsmiljö och på vägar utanför städer och byar. Sett till data presterar Telenors nät nästan lika bra som Tele2 och får 90 poäng av 100 i både städer och landsbygd.

Tres nät presterar inte lika bra som övriga mobilnät men har blivit mycket bättre sedan tidigare års undersökningar. Mobilnätet från Tre får det sammanslagda betyget 84,8 av 100 vilket ändå är väldigt högt. För röstsamtal i städer får Tres mobilnät 88 av 100 och på landsbygden får de 83 av 100. När det kommer till täckning för data får Tre nästan lika bra betyg som Tele2 och Telenor i städer, men hamnar efter lite på mindre orter och på vägar utanför städer. Tres nät får 89 av 100 poäng för data i städer och 85 av 100 på landsbygd och mindre orter.

I Tutelas test av hur bra nätet upplevs hos användare vid nätanvändning får Tres nät högst betyg följt av Telias. Mobilabonnemang i Tres nät har genomgående bäst upplevelse i stadsregionerna (Stockholmsområdet, Västra götaland och Malmö). De har också lägst svarstid bland alla mobilnät vilket gör att mobilupplevelsen flyter på bättre. Telias nät har högst hastigheter och bäst 4G-täckning i testet.

Den mobila upplevelsen hos samtliga svenska mobiloperatörer är väldigt hög i Tutelas test. Vilket innebär att du bör ha bra täckning och mycket höga hastigheter i nätet oavsett vilken mobiloperatör du väljer.

Täckning i olika delar av Sverige

Här nedan hittar du hur täckningen ser ut i din del av landet baserat på tester och täckningskartor. Denna information ska ses som preliminär och mast-tätheten och kapaciteten i nätet beror väldigt mycket på hur stor befolkningstäthet det finns i ditt område. Om du bor i en mindre ort eller ute på landet är det bäst att själv undersöka hur bra täckningen är där just du bor, för detta har vi tagit fram en guide för att kolla täckning.

Norrland

I det senaste testet av P3 så testades täckningen från Stockholm till Umeå och Östersund via Sundsvall och Gävle. I detta test hade Telia bäst täckning både för röstsamtal och data. Övriga mobilnät hade dock fortfarande mycket god täckning i området. Tidigare tester som har varit mer omfattande för Norrland har också placerat Telias nät i framkant, så störst sannolikhet för bra täckning har du med Telia om du bor i Norrland. Detta återspeglas också för mobilnätens täckningskartor år 2021 där Telia enligt kartan har marginellt bättre täckning än Tele2 och Telenor för Norrland. Runt större orter är täckningen för både röst- och data mycket god för dessa tre.

Svealand

Större delen av Svealand har i dag väldigt god till god täckning för både röst- och datasamtal för samtliga mobilnät. Telia, Telenor och Tele2 har väldigt god täckning över större delarna av de mer tätbefolkade delarna av regionen. Det är främst de västra mer glesbyggda delarna (i Västmanland, norra Värmland och Dalarna) som på kan sakna täckning för data och 4g-trafik. Detta gäller i synnerhet för mobiloperatörer i Tres nät.

Götaland

I Götaland är mobilnätet mest utbyggt i Sverige bortsett från Stockholmsregionen. Här är täckningen god för både data och röstsamtal på de allra flesta håll och längs med kusten är täckningen närmast uteslutande mycket god. I städer som ligger i Götaland är chansen mycket god att du har väldigt bra till bra täckning oavsett vilket mobilnät du väljer.

Vilket nät har då bäst täckning?

Alla mobilnät presterar år 2021 väldigt bra i de senaste testerna och det gäller i synnerhet för täckning i städer. På mindre ordet och på landet är Telias nät (Telia, Halebop, Fello, Universal Telecom och A3) bäst för både röstsamtal och data. Tele2s och Telenors nät får också mycket höga betyg utanför städer men hamnar lite efter Telia. Det mobilnät som har haft bäst utveckling på senare tid är Tres som numera nästan är i kapp Telenor sett till prestanda och kapacitet.

Jämför alla täckningskartor

I bilderna nedan kan du jämföra täckningskartor från samtliga mobilnät. Tryck på täckningskartan för att se en större bild.

Täckningskartor för data (2021)

Telia

Täckningskarta Telia Data

Telenor

Täckningskarta för Telenor data

Tele2

Täckningskarta Tele2 data

Tre

Täckningskarta Tre data

Täckningskartor för att ringa och smsa (2021)

Telia

Täckningskarta Telia röstsamtal

Telenor

Täckningskarta Telenor röstsamtal

Tele2

Täckningskarta Tele2 röstsamtal

Tre

Täckningskarta Tre röstsamtal

Mobilnät och täckning för lågprisoperatörerna Hallon, Vimla, Chili, Penny och Fello

De populäraste mobiloperatörern som placerar sig högst i rankingen om billigaste mobilabonnemang är i dagsläget är Hallon, Vimla, Chili, Penny och Fello. Men hur bra är egentligen deras täckning och är de ett bra alternativ oavsett var man bor i Sverige? Samtliga mobiloperatörer presterar i dag bra i städer men detsamma gäller inte dig i glesbygd, och i synnerhet inte om du bor i Norrland.

Bland de populäraste lågprisoperatörerna är Pennys och Fellos täckning bäst eftersom de går i Tele2s respektive Telias nät. Penny är i dag ett av de mest prisvärda mobilabonnemangen och har bland de lägsta priserna på marknaden tillsammans med Hallon och Vimla. Fello är i dagsläget inte lika prisvärda som andra lågprisoperatörer men har bättre täckning. Om du bor i glesbygd där täckningen är sämre är Fello det bästa alternativet för dig om du vill spara pengar på ditt mobilabonnemang.

Vimlas nät (Telenor) har näst bäst täckning och får mycket höga betyg i olika tester. Vimla fungerar i stort sett bra i alla svenska städer och även på de flesta mindre orter i Svealand och Götaland. Om du bor i glesbygd eller i en mindre ort i norra Sverige finns det en risk att du kan uppleva att datatrafiken är sämre med Vimla, och bör i så fall gå över till Fello.

Hallons nät (Tre) passar dig som bor i stad eller i en större ort i Svealand eller Götaland. Hallons täckning är i stort sett lika bra som andra mobiloperatörer på dessa platser. Om du däremot bor i glesbygd eller i en mindre ort i Norrland är det stor risk att du kan få problem med dålig täckning.

Om sidan

Här på sidan finns alla betyg och tester i en sammanställning gällande vilken mobiloperatör som egentligen har bäst nät. Vi har också samlat alla mobiloperatörers täckningskartor för att du lättare ska kunna jämföra för din del av landet. Sidan uppdateras kontinuerligt allt eftersom nya tester publiceras. Denna sida är ett bra komplement till dig som letar billigaste mobilabonnemang, eftersom täckningen skiljer sig mellan olika platser i Sverige - i synnerhet mellan stad och landsbygd.