Hur du väljer företagsabonnemang 2021

Alba Montheli 2020-12-06

Att välja rätt mobiloperatör till företaget är ett viktigt, och inte alltid helt lätt beslut. Idag erbjuds många olika företagsabonnemang av en mängd olika mobiloperatörer på den svenska marknaden. Vilken mobiloperatör som passar er verksamhet bäst beror bland annat på hur stor er verksamhet är och vilka tjänster ni är i behov av. Nedan redogör vi för vad ni bör tänka på innan ni väljer mobiloperatör till ert företag.

Välj rätt mobiloperatör utifrån företagets behov

Det finns i synnerhet tre områden som du bör ta hänsyn till, dessa är surfbehov, täckning, utlandspriser (om du reser med företaget) och kundtjänst. Här nedan redogör vi för samtliga.

Surfbehov

En faktor som kan vara avgörande när ni väljer mobiloperatör är surfbehov. Om de anställda inom verksamheten ofta arbetar utanför kontoret, utan tillgång till wifi, kan det vara fördelaktigt att välja en mobiloperatör som erbjuder företagsabonnemang med fri surf. Att köpa till surf i efterhand kan nämligen bli mycket dyrt. Tele2 är operatören som har det billigaste företagsabonnemanget med fri surf. Även mobiloperatörerna Tre och Hallon har bra alternativ. De har inga mobilabonnemang med fri surf, men surfmängden på 100 GB är så hög att den nästan upplevs som fri. För ett företag som mestadels arbetar på kontoret, med tillgång till wifi, kan fri surf istället vara helt onödigt. Fundera även över om surfbehovet skiljer sig mycket åt mellan de anställda. Om så är fallet bör ni med fördel välja en mobiloperatör som erbjuder abonnemang där det finns möjlighet att fördela surf mellan användarna.

Täckning

Mobiloperatörer använder sig av olika mobilnät, som fungerar olika bra på olika geografiska platser. Samtliga mobilnät i Sverige fungerar mycket bra i städer, täckningen på landsbygd och glesbygd varierar dock mellan olika mobilnät. För ett företag som opererar utanför städerna kan täckningen således vara en avgörande faktor vid valet av mobiloperatör. I dessa fall kan det vara en bra idé att titta på de olika operatörernas täckningskartor som finns att hitta på respektive operatörs hemsida. I nuläget är det mobiloperatören Telia som har bäst täckning i såväl städer som på landsbygd och gledbygd.

Utlandspriser

Utlandspriserna skiljer sig kraftigt mellan olika mobiloperatörer. Om anställda reser mycket inom verksamheten är det således viktigt att noga jämföra alternativ. Vilken mobiloperatör som erbjuder bäst priser för utlandssamtal är beroende av vart, och i vilken utsträckning man ringer. Avseende samtal inom Europa är Telia ett bra val av operatör. Vid samtal till andra delar av världen erbjuder Telenor mer förmånliga alternativ och ringer man sällan till utlandet så kan Tre vara bättre.

Kundtjänst

En annan faktor som kan vara mer eller mindre avgörande för val av mobiloperatör är kundtjänstens tillgänglighet och kvalité. En del operatörer erbjuder endast kundtjänst genom mail medan andra erbjuder hjälp såväl via fysiska butiker som telefon. En bra idé för att få en bättre bild av en operatörs kundtjänst är att titta på recensioner från befintliga, eller tidigare, kunder. Varje år genomför även Svenskt Kvalitetsindex en undersökning över kundnöjdheten hos Svenska mobiloperatörer. I 2020 års undersökning har Telia Sveriges nöjdaste företagskunder.

Företagets storlek är avgörande

Mobiloperatören som lockar med det billigaste priset är inte nödvändigtvis det bästa alternativet för er. Vilken mobiloperatör som är mest lämplig för en verksamhet beror nämligen på ett flertal olika faktorer utöver priset. Ett par mobiloperatörer erbjuder bra alternativ för små- och egenföretagare medan andra operatörer lämpar sig bättre för större verksamheter.

För egenföretagare, eller dig som driver ett mindre bolag, kan priset vara den mest avgörande faktorn när det kommer till att välja mobiloperatör och abonnemang. För det mindre företaget kan en lågprisoperatör således vara att föredra. Det är onödigt att välja ett alternativ som inkluderar mer än det faktiska behovet, då det naturligtvis kostar mer. I dagsläget erbjuder mobiloperatören Hallon det billigaste företagsabonnemanget på marknaden. En annan prisvärd mobiloperatör är Telness som är den första digitala mobiloperatören med inriktning på företagare och entreprenörer. Samtliga mobilabonnemang hos Telness är anpassade till ett företagsperspektiv och samma villkor och priser gäller oavsett hur stort eller litet företaget är. Gemensamt för mobiloperatörerna Hallon och Telness är också att de varken har någon uppsägningstid- eller bindningstid på sina företagsabonnemang. Detta erbjuder en flexibilitet som kan vara fördelaktigt för den som lätt vill kunna byta eller ändra abonnemang, exempelvis egenföretagare och mindre företag där ekonomin eller framförhållningen inte är helt stabil. Hallon eller Telness kan således vara en bra match för er som söker ett enkelt, flexibelt och prisvärt företagsabonnemang.

För ett större företag som är i behov av olika former av tilläggstjänster är dock en lågprisoperatör inte ett bra alternativ. Lågprisoperatörer erbjuder nämligen inte samma utbud av tilläggstjänster som de större mobiloperatörerna gör. Telia, Telenor, Tele2 och Tre erbjuder flera företagsabonnemang där bolaget kan addera ett flertal tilläggstjänster som exempelvis bredband, växel eller konferenslösningar.

Vilken mobiloperatör passar företaget bäst?

Område Bästa alternativ
 Ett billigt företagsabonnemang Hallon 
Billigt företagsabonnemang med fri surf Tre
Ett flexibelt företagsabonnemang Telness eller Hallon
Förmånliga samtalspriser inom Europa Telia
Förmånliga samtalspriser utanför Europa Telenor
Bäst service och kundtjänst Telia
God täckning på lands- och gelsbygd Telia
Behov av tilläggstjänster Telia, Telenor, Tele2 eller Tre