Överlåta abonnemang

Erik Thorsen 2024-02-02

Det finns tillfällen då man vill överlåta ett mobilabonnemang till någon annan – men vad är det som gäller i så fall? På den här sidan kan du som vill veta mer om hur det går till att överföra ett mobilabonnemang till en annan person och hur man går tillväga.

Kan man överlåta ett mobilabonnemang?

Ja, det är hos de flesta mobiloperatörer möjligt att överlåta ett mobilabonnemang till någon annan. Denna process kallas för överlåtelse och innebär att abonnemangets ägande och ansvar överförs från en person till en annan. Hur detta går till varierar något beroende på mobiloperatör, men det finns några generella steg som behandlas i nästa stycke.

Hur överlåter man ett abonnemang?

För att överlåta ett mobilabonnemang till någon annan så kan du följa dessa fyra steg. Det är viktigt att komma ihåg att processen kan variera beroende på mobiloperatör, så det är rekommenderat att kolla med din operatör för specifika instruktioner. Lite längre ner hittar du en tabell med länkar för hur man gör en överlåtelse hos olika mobiloperatörer.

1.     Kontakta operatören

Det första du ska göra är att kontakta mobiloperatören för att informera dem om att du vill överlåta abonnemanget till någon annan. De kommer att ge specifika instruktioner baserad på deras regler och riktlinjer – oftast gör man överlåtelsen antingen digitalt eller via en blankett. I tabellen nedan finns en lista över olika mobiloperatörers sida för överlåtelse av mobilabonnemang.

Mobiloperatör

Överlåtelse av abonnemang

Comviq

Överlåt abonnemang Comviq

Fello

Blankett för överlåtelse hos Fello

Halebop

Se överlåta abonnemang på supportsidan

Hallon

Erbjuder i dagsläget inte överlåtelse av abonnemang.

Telia

Överlåtelse (kundtjänst)

Telenor

Överlåtelse av abonnemang

Tele2

Överlåta abonnemang

Tre

Överlåtelse Tre

Vimla

Överlåtelse av abonnemang

 

2.     Kreditprövning

I regel kommer operatören att genomföra en kreditprövning av den nya abonnenten för att säkerställa att personen uppfyller kraven för att överta abonnemanget. Den nuvarande abonnenten måste också ha betalat alla fakturor. För att överlåtelsen ska godkännas måste också personen som ska ta över mobilabonnemanget vara skriven i Sverige.

3.     Administrativa avgifter:

Det kan tillkomma en administrativ avgift för att genomföra överlåtelsen. Hos de flesta mobiloperatörer är det kostnadsfritt men hos de som tar betalt ligger avgiften oftast på några hundralappar, men denna avgift skiljer sig från operatör till operatör.

4.     Bekräftelse och aktivering

När överlåtelsen är godkänd och genomförd, skickar mobiloperatören ofta en bekräftelse till både den gamla och den nya abonnenten. Den nya abonnenten tar därefter över ansvaret för abonnemanget, inklusive eventuella avtal och åtaganden.

Det är viktigt att både den nuvarande och den nya abonnenten noggrant läser igenom villkoren för överlåtelsen. Det är också bra att se över eventuella bindningstider eller villkor som kan påverka överlåtelsen. Om du är osäker på processen eller villkoren, bör du kontakta din operatör för att få mer detaljerad information.

Överlåta ett företagsabonnemang

Att överlåta ett företagsabonnemang fungerar på samma sätt som när man överlåter ett privatabonnemang. Du kan också hos de flesta mobiloperatörer överlåta ditt privata abonnemang till ditt företag och tvärtom. Abonnemanget kan i vissa fall omvandlas till en annan typ vid överlåtelsen om mobiloperatören har olika villkor på privat- och företagsabonnemang.

Vad innebär en överlåtelse av abonnemang?

En överlåtelse av ett abonnemang innebär att man överför ägandet och ansvaret för ett abonnemang från en person till en annan. Detta gäller inte bara för mobiltelefoni utan också för andra abonnemangsformer som t.ex. bredband, gymmedlemskap eller tidningsprenumerationer. När en överlåtelse har gått igenom, sker följande:

Ägarskifte

Den ursprungliga abonnenten (överlåtaren) ger upp sitt ägande av abonnemanget och alla rättigheter och skyldigheter som hör till det överförs till den nya abonnenten (övertagaren).

Överföring av ansvar

Den nya abonnenten tar över alla skyldigheter som är kopplade till abonnemanget, inklusive betalning av framtida fakturor, uppfyllandet av eventuella avtalstider och efterlevnad av abonnemangsavtalets villkor.

Juridiskt bindande

Överlåtelsen är juridiskt bindande, vilket betyder att när överlåtelsen är genomförd, är den nya abonnenten juridiskt ansvarig för abonnemanget och dess villkor.

Det är viktigt att notera att villkoren för överlåtelse kan variera mellan olika tjänsteleverantörer. Vissa kan ha restriktioner eller speciella krav som måste uppfyllas för att en överlåtelse ska vara möjlig. Det är därför rekommenderat att alltid kontakta tjänsteleverantören direkt för att få den mest aktuella och specifika informationen gällande deras process för överlåtelse av abonnemang.

Kan man överta ett mobilabonnemang vid dödsfall?

Ja det går oftast bra. Mobilabonnemang avslutas inte automatiskt vid dödsfall utan tillhör ett dödsbo när abonnenten avlider. Vid ett dödsfall är det därför möjligt att överta ett mobilabonnemang som tillhörde den avlidne eftersom dödsboet nu står som ägare. För att göra detta, måste den som önskar överta abonnemanget kontakta mobiloperatören och tillhandahålla nödvändig dokumentation, såsom ett dödsintyg och att man är ägare eller delägare av dödsboet.

Mobiloperatören kommer sedan att vägleda genom processen för överföring av abonnemanget. Det är viktigt att notera att processen och kraven kan variera mellan olika operatörer. Dessutom kan vissa operatörer tillåta att abonnemanget avslutas utan extra kostnad i händelse av abonnentens död. Det är alltid bäst att kontakta operatören direkt för att förstå deras specifika policyer och procedurer i dessa situationer.

Vanliga frågor

Här nedan finns vanliga frågor kopplade till överlåtelse av abonnemang.

Hur lång tid tar det att överlåta ett abonnemang?

Oftast tar det inte längre tid än en vecka, i regel brukar det bara ta några dagar. Detta givet att det inte finns några hinder vid överlåtelsen.

Vad händer med sparad surf?

I regel brinner den sparade surfen inne, så kontakta din mobiloperatör innan du överlåter abonnemanget om du vill veta vad som händer med den sparade surfen.