Internet of things - vad är det och hur fungerar det?

2023-05-06

Har du hört talas om Internet of things (IoT) och undrar vad den nya tekniken är och kommer att forma framtiden? Internet of things har redan börjat bli en del av vardagen med smarta prylar som t.ex. har röststyrning. I framtiden tror man att denna teknik kommer att finnas i allt fler apparater i våra hem, fordon och i samhället i stort. I den här artikeln hittar du vad Internet of things är, vad det används till och vilka risker det finns med den nya tekniken.

Vad är Internet of things?

Internet of Things (förkortas IoT) är en benämning på teknik som är en sammankoppling av fysiska enheter, apparater, fordon, byggnader mm. som med hjälp av mjukvara och uppkoppling till nätet kan samla in data, göra beräkningar och kommunicera med varandra.

Den nya tekniken som Internet of things möjliggör syftar till att skapa en automatiserad och intelligent miljö genom att enheter kan kommunicera utan behov av mänsklig inblandning. Detta sammankopplade nätverk finns inom olika branscher och tillämpningar, som t.ex. smarta hem, smarta städer, tillverkning, sjukvård, jordbruk och transport.

I samband med att Internet of things fortsätter att växa och utvecklas, har oro kring säkerhet, integritet och datahantering uppstått. Dock anses fördelarna vara mycket större än nackdelarna med ökad effektivitet, minskade kostnader och förbättrade användarupplevelser.

Exempel på användningsområden för Internet of Things

Det spekuleras mycket i hur Internet of things i framtiden kommer att förändra vardagen och här finns tre områden där man förutspår att det kommer att ha ett stort genombrott: fordon, hem och sjukvård.

Fordon

Inom fordonsindustrin är det många som tror att Internet of things har möjlighet att förändra hur vi interagerar med våra bilar. I synnerhet kommer framtida bilar kunna kommunicera med andra fordon och andra föremål i trafiken för att underlätta trafikhantering och säkerhet. Det är inte heller orimligt att trafikköer kan komma att minskas genom att fordon har möjlighet att välja andra färdvägar beroende på att den kommunicerar med andra fordon så att alla väljer optimala vägar. Det kan också möjliggöra plattformar för samåkning och taxitjänster, där framtida fordon kan veta av behov av körningar redan innan de uppstår.

Internet of things kan dessutom göra att försäkringar i framtiden har mer exakta försäkringspremier baserat på data om förarbeteende, fordonsanvändning och körförhållanden. På så sätt kommer förare som har en mer säker körstil att behöva betala mindre för sina försäkringar.

Smarta hem

För hus och hem har Internet of Things också potential att göra dem mer funktionella, energieffektiva och bekväma. En sådan tillämpning är t.ex. hemautomationssystem för fjärrstyrning av belysning, uppvärmning och kylning. Hemmet kan således var anpassat utifrån egna önskemål och behov samt om någon är hemma eller inte.

Energihantering är en annan aspekt där Internet of things kan ha en viktig roll, genom t.ex. smarta termostater och energiövervakningssystem, kan energiförbrukningen optimeras för att minska elkostnaderna och sparar på miljön. Internet of things kan också förbättra säkerheten med smarta lås, säkerhetskameror och rörelsesensorer.

Med Internet of things går det också att upptäcka problem i hemmet t.ex. genom att upptäcka och förhindra vattenläckor. Det går också att bevaka luftkvalitet inomhus för att undvika huvudvärk och andra besvär. Smarta kylskåp kan också komma att hålla koll på om man behöver handla, föreslå recept och beställa matvaror när något börjar ta slut.

Internet of things i smarta hem

Sjukvård

Det finns också en stor potential att Internet of Things (IoT) kommer att förändra sjukvårdsindustrin genom att förbättra patientvård, effektivisera verksamheten och minskar kostnaderna. Med ny teknik går det t.ex. att fjärrövervaka patienter för att spara på personalkostnader. Specialister kan också genomföra konsultationer på distans vilket förbättrar tillgången till sjukvård och minskar behovet av fysiska besök.

Genom att spåra medicinsk utrustning och förnödenheter kan också Internet of things även minska driftskostnader och öka effektiviteten. Sensorer kan övervaka medicinsk utrustnings prestanda, vilket leder till snabbare underhåll och förhindrar driftstopp.

Varför behövs 5G för Internet of things?

För att Internet of things ska fungera krävs en snabb och stabil uppkoppling till nätet. Detta möjliggörs genom 5G som på många sätt är ett krav för att Internet of things ska fungera. 5G har stöd för väldigt många anslutna enheter samtidigt, samt applikationer och tjänster som kräver snabbare hastigheter, kortare svarstid och bättre övergripande prestanda. Med ett mobilabonnemang med stöd för 5G blir inte heller maskiner och apparater knutna till en enskild fysisk plats.

I Sverige har vi börjat få en relativt god 5g-täckning i städer men i tätorter och på landsbygd är nätet fortfarande underutvecklat.

Vilka risker finns med Internet of things?

Även om fördelarna med att allt fler apparater blir uppkopplade kraftigt överväger nackdelarna, finns det några risker med den nya tekniken. Det finns de som är noga med att poängtera att den nya tekniken inte bara har positiva egenskaper utan att det finns områden som man behöver se upp med.

Säkerhet

Det finns i synnerhet risker förknippade med låg säkerhet hos uppkopplade enheter vilket gör att obehöriga personer kan bryta sig in och få tillgång till dessa. Hackare kan då t.ex. ha möjlighet att både stjäla information och att styra maskiner och apparater för att utsätta människor för risk. Det finns redan exempel på hur hackare har skapat så kallade botnets där program med hjälp av källkod automatiskt tar över stora nätverk av apparater för att sedan använda dessa för illasinnade syften, t.ex. överbelastningsattacker.

Hackare kan också göra intrång i enheter för att komma över känslig data som kreditkortsuppgifter eller annan finansiell information. Det finns också en risk att intrång kan användas i syfte för att begå identitetsstöld.

Risken är inte heller begränsad till förlust av data och känslig information, i vissa fall kan en hackerattack även orsaka fysisk skada och t.o.m. vara livsfarligt. Detta gäller t.ex. om någon illasinnad skulle få kontroll över ett fordon eller sjukvårdsutrustning. Det är därför viktigt att det finns säkerhetsmekanismer i alla uppkopplade apparater och att systemet är utformade på ett sätt att det närmast är omöjligt att någon kan komma till skada.

Integritetsproblematik

Det finns också stora problem med användarintegritet när det kommer till Internet of things. När allt fler apparater är uppkopplade och samlar in data finns det en stor risk att denna data kan användas i fel syften för att kartlägga personer eller att kränka integriteten hos människor.

Detta gäller i synnerhet för Internet of things i hemmiljö där insamling av data har stor risk att vara integritetskränkande och kan avslöja allt från personers konsumtionsvanor till att kartlägga rörelsemönster och personliga preferenser som denne inte alls egentligen vill dela med sig av.