4g-täckning för svenska mobiloperatörer

I Sverige omfattar 4G-täckningen stora delar av landet. Större städer som Stockholm, Göteborg och Malmö har fullständigt utbyggd 4G-täckning, där även de närliggande orterna räknas med. Även i de flesta medelstora städerna, exempelvis Linköping, Örebro och Halmstad, har 4Gtäckningens omfattning vuxit. 4G-täckning kan dock saknas fläckvis utanför stadskärnorna.

Täckning för olika operatörer

Här nedan hittar du samtliga operatörers täckning med länk till täckningskarta.

Mobiloperatör Nät Har 4G+? Täckningskarta
Fello Telia Ja Fellos täckningskarta
Comviq Tele2 och Telenor Ja Comviqs täckningskarta
Halebop Telia Ja Halebops täckningskarta
Hallon Tre Ja Hallons täckningskarta
Telia Telia Ja Telias täckningskarta
Tele2 Tele2 Ja Tele2s täckningskarta
Telenor Telenor Ja Telenors täckningskarta
Tre Tre Ja Tres täckningskarta
Vimla Telenor Ja Telenors täckningskarta

Telenor, Telia och Tele2 har de mest heltäckande 4G-näten i Sverige. Dessa nät täcker, utöver de större städerna, många tätorter med mycket god täckning. Täckningskollen använder sig av data insamlat från mobiltelefoner i landet för att mäta de olika operatörernas täckning i olika delar av landet.

Telenor har ett av de mest täckande 4G-näten i Sverige. Likt Telia hyr Telenor ut kapacitet på sitt nät. Vimla och Comviq är två av de operatörer som använder sig av 4G-nätet. Comviq hyr också kapacitet från 4G-nätet som Tele2 tillhandahåller. Nätet delas med Tele2:s egna mobiloperatör. Tele2:s 4G-nät täcker, enligt operatören själv, 99,9% av de platser där Sveriges befolkning bor vilket gör nätet till ett av de mest heltäckande. Både Telenor och Tele2 har enligt Täckningskollen mellan god och mycket god täckning i landets tätbebyggda områden.

Tre har, i jämförelse med de andra nätverken, något sämre 4G-täckning. Skillnaden är dock inte speciellt stor i medelstora och större städer. Tre har dessutom satsat mer på bättre prestanda i sitt nät, vilket kallas 4G+. Tre är även kända för sin täckning inom 3G-nätet. Utöver Tre använder sig även syster-operatören Hallon sig av operatörens nät. Tre har, enligt Täckningskollen, enbart god/ mycket god täckning i landets större städer, exempelvis i Göteborg, Stockholm och Malmö.

Täckningskartor för 4g-nätet (2019)

Här nedan hittar du täckningskartor för 4g-nätet för samtliga nät.

Telia

Täckningskarta Telia Data

Telenor

Täckningskarta för Telenor data

Tele2

Täckningskarta Tele2 data

Tre

Täckningskarta Tre data

Skillnad mellan 3G och 4G

Nättyperna 3G och 4G är två olika telekommunikationstekniker där G:et i namnet betyder generation. 3G är således tredje generationen av telekommunikationsnät medan 4G är den fjärde generationen. Viktigt att tillägga är att 4G inte ersätter 3G utan det är istället en del av 4G-tekniken. Nättypen 4G innefattar med andra ord 3G och bygger vidare på den.

Skillnad mellan 4G, 4G+ och 5G

Det nya 5G-nätet kommer att skapa nya förutsättningar och möjligheter för samhället. Men vad är egentligen 5G, vad ger det för hastighet och när lanseras det i Sverige? Nedan har vi samlat fakta om nästa generationens mobilnät. Det nya nätet kommer även att jämföras med såväl 4G-nätet som 4G+.

Under 2019 har nättypen 5G implementerats i vissa städer i USA och Asien. Det är dock först under år 2020 som det stor genombrottet beräknas att ske. Det är även då nätet kommer att erbjudas i Sverige. 5G innebär en drastisk förbättring jämfört med 4G-nätet avseende prestanda. 5G kommer teoretiskt att ha en hastighet upp emot 10 000 Mbit/s, vilket kan jämföras med den teoretiska hastigheten för 4G-nät på 100 Mbit/s. 4G+, som idag finns i stora delar av Sverige, är en uppgradering av 4G-nätet som erbjuder snabbare hastigheter, vilka kan nå 300 Mbit/s. Mobila användare kan däremot inte njuta av dessa hastigheter utan surfar på ungefär 40 Mbit/s med 4G och dubbelt så fort i 4G+. 5G-nät kan alltså komma att vara 100 gånger snabbare för användaren jämfört med 4G-nät.

5G innebär också en uppgradering jämfört med 4G-näten i form av minskad fördröjningstid. 5G-nät har även ökad trafikkapacitet och kan hantera upp emot 1 miljon enheter per kvadratkilometer, vilket kan jämföras med 4G-nätets kapacitet på 100 000 användare. 5G-nätet kommer alltså att kunna skapa helt nya möjligheter för dig, företag och samhället i stort.