Svenskarnas mobilvanor 2018

Erik Thorsen Uppdaterad 2018-08-24

Hur använder vi svenskar egentligen mobilen år 2018? Den allra största och tydligaste trenden är att mobilsurf blir allt viktigare för oss och att vi nu använder fyra gånger så mycket data som för fem år sedan. Vidare väljer allt fler svenskar att säga upp sina fasta telefoniabonnemang som nästan har halverats sedan år 2010.

En stor genomgående trend är att vi i Sverige surfar allt mer på våra mobiltelefoner. År 2010 Hade nästan lika många konsumenter ett mobilabonnemang utan surf för samtal och sms, som de som hade ett mobilabonnemang med surf. I dag är antalet konsumenter som har ett mobilabonnemang utan surf bara en femtedel jämfört med de som har inkluderad surf i abonnemanget. Det går också att se att även bland de billigaste mobilabonnemangen i dag har mycket mer surf än vad de hade för några år sedan.

Vi väljer också att teckna mobilabonnemang med allt snabbare surfhastighet. Antal mobilabonnemang som har minst 10 Mbit/s i hastighet utgör nu 90 % av alla mobilabonnemang i Sverige och nästan 15 % av alla mobilabonnemang har en hastighet på 250 Mbit/s eller mer. Mobiltäckningen i Sverige är nu också utbyggd i sådan utsträckning att de flesta svenskar som bor i en stad eller i en större ort har tillgång till 4g-nätet.

Att vi surfar allt mer syns också i statistiken gällande mängden data som vi använder. Trafiken i nätet har ökat med 30 % år 2017 till 831 000 000 gigabyte (831 Petabyte). Den procentuella ökningen har varit lika stor de senaste åren vilket har gjort att den totala mängden data som vi nu använder är mångfaldigt större än vad den var för 5 - 6 år sedan. En förklaring till denna ökning kan vara att vi använder mobiltelefonen allt mer i vardagen samtidigt som hemsidor och appar har blivit allt mer rika på media.   

Totala mängden mobilabonnemang har i Sverige stabiliserats sedan toppen år 2015, och i dag finns det drygt 14 miljoner tecknade mobilabonnemang i Sverige. Bland dessa är 75 % privata abonnemang och resterande (25 %) är företagsabonnemang. Antal mobilabonnemang i Sverige är nu drygt fem gånger fler än antal abonnemang för fast telefoni, som nu bara uppgår till ca 2,6 miljoner (en minskning från nästan 5 miljoner år 2010).  Trenden att allt fler väljer att säga upp sitt fasta telefoniabonnemang och bara ha ett mobilabonnemang fortsätter även år 2017.

Källa: Post och Telestyrelsen (Svensk telekommarknad 2017)