Spärra telefonförsäljare

Erik Thorsen 2014-12-18

Blir du ofta störd av påstridiga oseriösa telefonförsäljare? Du är långt från ensam. Det finns också vissa indikationer på att det kan vara riskabelt att köpa saker via telefon. Konsumentverket har flera gånger uppmärksammat att kunder känt sig lurade från telefonförsäljning. De flesta klagomål har rört att telefonförsäljarna inte gett tillräcklig information om köpet eller att de till har vilselett konsumenten gällande de villkor som gäller. Som tur är finns det ett enkelt sätt att bli av med de flesta oönskade samtal i marknadsföringssyfte, i alla fall om du är privatperson.

NIX-telefon är en organisation som låter privatpersoner spärra sitt telefonnummer från oönskade telefonsamtal i försäljnings- och andra marknadsföringssyften. Denna spärrningstjänst är kostnadsfri och gäller för både hemtelefoni samt för mobilabonnemang. Det finns dock några undantag för vilka telefonnummer som går att spärra via NIX-registret. Om ditt telefonnummer tillhör ett företag eller en organisation går det inte att spärra mot försäljare. Det går inte heller att spärra samtal från telefonförsäljare om du har ett utländskt telefonnummer, detta då de enbart hanterar svenska telefonnummer. Sist så har de inte heller möjlighet att lägga in hemliga nummer i sitt spärr-register. Men då hemliga nummer endast finns tillgängliga för de som innehavaren väljer att delge det till, bör de med hemligt telefonnummer ändå slippa telefonförsäljning. För att registera ditt telefonnummer i NIX-registret finns det två olika tillvägagångssätt, antingen ringa in och anmäla det via ett telefonnummer, eller genom att skicka in en skriftlig blanket. Mer information finns på NIX-telefons hemsida.

Det är också viktigt att tillägga att företag har möjlighet att kringgå NIX-registret om du själv ger samtycke till att företag ringer upp dig i marknadsföringssyfte. Se därför upp med att ge ut ditt telefonnummer till oseriösa aktörer utan att först läsa igenom villkoren. Vissa tidskrifter har uppmärksammat att olika nättjänster där du måste ange ditt telefonnummer utnyttjar detta för att sedan kontakta besökaren i försäljningssyfte.