Är mobilabonnemang avdragsgillt för företag?

Erik Thorsen 2014-10-07

Att ha ett mobilabonnemang till det egna företaget är oftast en förutsättning för att kunna bedriva verksamheten och bör således ses som en fullt avdragsgill kostnad. Om detta mobilabonnemang har ett fast pris för samtal och sms kan det vara attraktivt att också använda de obegränsade delarna av mobilabonnemanget privat, då det inte påverkar företagets utgifter. Huruvida detta ska ses som en förmån eller inte har det funnits skilda meningar om, men nu har Skatteverket tagit ställning i frågan.

För att mobilabonnemang med fast pris inte skall förmånsbeskattas måste tre kriterier uppfyllas. (1) Först och främst måste mobilabonnemanget vara väsenligt för att den anställde ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta kan i praktiken innebära att anställda som har ett mobilabonnemang med fast pris till stor del måste utföra sysslor där mobilabonnemanget med fast pris ingår i arbetet. Som exempel tar Skatteverket upp fall där mobilabonnemanget nyttjas i arbetet på andra platser än på företagets arbetsplats.

Det andra kriteriet (2) är att abonnemanget med fast pris är av begränsat värde för den anställde. Ett exempel som Skatteverket ger är när en anställd använder mobilabonnemanget med fast pris för privata samtal i företagets lokaler - detta skall inte tas upp som en förmån. Sker däremot användningen utanför arbetslokalerna så ska en separat bedömning göras för fallet.

Det tredje kritieret är (3) att det inte utan svårighet går att urskilja förmånen från mobilabonnemanget i anställning och privat. I praktiken innebär det att det måste vara svårt att dra en tydlig gräns mellan den privata användningen av mobilabonnemanget och nyttjandet av det i tjänst för att det inte skall beskattas som en förmån. Som exempel tar Skatteverket upp mobilabonnemang med fast pris där surf ingår och surfen inte anses nödvändig för den anställdes tjänst. Då skall surfdelen av det fasta abonnemanget förmånsbeskattas enligt marknadsvärde eftersom det ses som en privat förmån.

I fall där anställda har flera olika abonnemang med fast pris ska en bedömning göras för varje enskilt abonnemang. Skatteverket skriver också att den tekniska standarden för apparaten där abonnemanget med fast pris brukas inte påverkar beslut om förmånsbeskattning - bedömningen består endast i de tre tidigare redovisade kriterierna.

Sammanfattningsvis så är det nästan alltid möjligt att dra av kostnaden för ett mobilabonnemang på företaget, men om du väljer ett mobilabonnemang med fast pris så är det en bedömningsfråga från fall till fall hur mycket du kan använda det privat.

Läs mer om ställningstagandet på Skatteverkets hemsida.