Kontantkort eller mobilabonnemang – hur väljer man?

2015-02-09

Om du ska teckna ett erbjudande med en mobiloperatör kan det vara svårt att välja om du ska köpa ett mobilabonnemang eller ett kontantkort. Det som avgör är först och främst hur du använder din mobiltelefon, hur mycket du ringer, smsar och surfar. Kontantkort har en tendens att vara riktade mot sällan-användare och där konsumenten vill ha full kontroll över utgifterna. Mobilabonnemang är å andra sidan mycket mer bekvämt och där du som konsument kan vara säker på att telefonen går att använda. Ett mobilabonnemang är också bättre vid köp av ny mobiltelefon då abonnemanget i så fall subventionerar telefonen.

Den vanligaste orsaken till att man som konsument väljer ett kontantkort över ett mobilabonnemang är att man med kontantkort får full uppsikt över mobilkostnaderna. Med ett kontantkort är det omöjligt att spendera mer pengar på mobiltelefonen än den summa som som finns laddat på kortet. Det är därför också vanligt att föräldrar köper kontantkort till sina barn, för då har de full kontroll över hur mycket pengar som barnet spenderar genom att använda mobiltelefonen.

I dag är många kontantkort utformade på ett sätt att de i praktiken i många avseenden är identiska med mobilabonnemang. Detta gäller kontantkort med en prisplan som aktiveras vid påfyllningstillfället och sedan räcker ett visst antal dagar (oftast 30). När prisplanen tar slut blir i vissa fall kontantkortet oanvändbart, medan i andra fall så går man över till en avsevärt mycket dyrare prisplan. Den fördel som finns med dessa kontantkort gentemot mobilabonnemang är att du som konsument kan styra vilka tidsperioder du vill använda mobiltelefonen. Detta kan t.ex. vara praktiskt om du bara vistas i Sverige under vissa perioder. I övrigt så fungerar kontantkort med denna typ av prisplan nästintill identiskt med mobilabonnemang, men där du som konsument ofta måste fylla på prisplanen själv en gång i månaden.

En stor fördel med att välja ett mobilabonnemang över ett kontantkort är att du hela tiden kan vara säker på att du kan ringa och smsa med mobiltelefonen. Ett kontantkort kan ta slut på pengar, vilket gör att telefonen blir obrukbar tills nästa påfyllning av kontantkortssaldot. Mobilabonnemang å andra sidan garanterar att du kan använda telefonen t.ex. vid en nödsituation när man måste få tag på någon.

Letar du efter en ny mobiltelefon är det oftast fördelaktigt att köpa den tillsammans med ett mobilabonnemang, då mobiloperatörer många gånger subventionerar mobiltelefonens pris om man tecknar ett mobilabonnemang samtidigt. Detta innebär i praktiken att det blir billigare att köpa telefonen tillsammans med mobilabonnemanget jämfört med vad det skulle blivit om man köpt de båda separat.