Bäst täckning på landet

Erik Thorsen 2017-01-03

Är du en person som ofta är ute på landet? Då har du säkert upplevt att din mobiltelefon många gånger kan ha dålig täckning. Särskilt problematiskt blir det när man bor ute på landsbygden och ska välja ett mobilabonnemang. Det är ofta inte helt enkelt att i förväg avgöra hur god täckning du kommer att ha när du använder din mobiltelefon, i synnerhet om du vill använda den till att surfa med. Här går vi igenom hur du bäst tar reda på vilken mobiloperatör som har bäst täckning där du bor.

Den mobiloperatör som har bäst täckning för just dig är ofta helt beroende på var du bor i landet. I en undersökning gjord av det internationella testserviceföretaget P3 och den tyska tidningen Connected presterade alla mobiloperatörer i testet väldigt bra sett till internationell standard, men den mobiloperatör som hade bäst täckning i Sverige var Telia, tätt följt av Telenor. Testet fokuserade inte på landsbygden men kan ändå ge en viss generell indikation av hur täckningen är.

I en undersökning gjord av Täckningskollen för mätningar ute på landsbygden får Telia åter igen bäst resultat men följs i detta test istället av Tele2. För mätningar gjorda i 2G-nätet har Telia ett märkbart bättre resultat följt av Tele2. I 3G nätet så är Telia åter igen bäst för Sverige överlag men Telenor har bäst täckning i södra och mellersta Sverige. För 4G har Telia igen bäst täckning följt av Telenor och Tele2. För att undersöka hur täckningen är där du bor kan du själv ta en titt på täckningskartan.

I överlag så har Telia bäst täckning enligt de tester som har gjorts, men det är ändå inte säkert att det stämmer för just dig när du vistas ute på landsbygden. Det är istället bäst att göra egna undersökningar för att hitta en mobiloperatör som fungerar bäst för just dig.

Metoder för att hitta den mobiloperatör som har bäst täckning för dig

För att hitta en mobiloperatör som har bäst täckning för dig finns det tre olika sätt att undersöka täckningen. 1) Undersök mobiloperatörernas täckningskartor, 2) Bjud över vänner med olika mobiloperatörer och be dem testa deras täckning, och sist 3) Testa täckningen med gratis kontantkort innan du tecknar upp dig för ett mobilabonnemang.

(1) Det första och mest enkla sättet är att undersöka de olika mobiloperatörernas täckningskartor för just din ort. Täckningskartorna bör ses som vägledning gällande vilka mobiloperatörer som du sedan ska testa och det är sällan en bra idé att endast basera beslutet på just täckningskartan. I en undersökning gjord av Post och Telestyrelsen av olika mobiloperatörers täckningskartor så visade det sig att de flesta avvikelser från täckningskartor var av sådan art att det faktiskt fanns täckning för mobiloperatören fastän kartan inte visade att det skulle vara det. Mobiloperatörers täckningskartor missade alltså många gånger att visa platser där de faktiskt hade täckning.