Återvinna mobilen

Erik Thorsen 2015-03-24

Det är tyvärr få personer som i dag återvinner sin mobiltelefon när de köper en ny. En mobiltelefon innehåller flera olika icke-förnybara ämnen som t.ex. ädelmetaller och det är därför väldigt bra om man kan återvinna mobiltelefonen när man inte längre har någon användning för den. Mobiltelefoner innehåller också andra giftiga ämnen som är skadliga för djur och människor och kan därför resultera i hälsofarliga miljöförgiftningar om de inte tas hand om på rätt sätt.

Även om vi i Sverige är dåliga på att återvinna telefonen så är vi desto bättre på återanvändning. Många gånger har en mobiltelefon använts i flera led (särskilt vanligt bland familjemedlemmar att man ärver mobiltelefonen) innan den antingen går sönder eller blir omodern. Då är det tyvärr vanligast att man låter den gamla telefonen ligga i en byrålåda eller att den kastas. Världen över sker i dag väldigt mycket av återvinningen av mobiltelefoner på ett ohållbart och rent skadligt sätt. I många fattiga delar av världen (oftast regioner i Afrika, Kina och Indien) arbetar människor under ohälsosamma förhållanden för att urvinna ädelmetaller som guld, silver och zink ur gamla mobiltelefoner. Människor som arbetar under dessa förhållandena blir exponerade av giftiga ämnen som kan leda till allvarliga sjukdomar och i värsta fall dödlig förgiftning. För att din gamla mobiltelefon inte ska återvinnas på ett ohållbart och skadligt sätt är det därför viktigt att telefonen lämnas in till en licensierad aktör.

I Sverige är det i dag lagstiftat att producenter av elektroniska varor är skyldiga att ta emot och ta hand om dessa varor när de är uttjänta. Flera svenska mobiloperatörer tar emot uttjänta mobiltelefoner och vissa ger t.o.m. kunder fördelar om de tar med sig sin gamla mobiltelefon när de tecknar ett nytt mobilabonnemang. Hos mobiloperatören Tre kan du få pengar i form av rabatt på deras fastpris-abonnemang om du byter in din gamla mobiltelefon vid tecknande av abonnemanget.  Mängden rabatt du får på fastpris-abonnemanget beror på hur ny mobiltelefonen är som du byter in. Du kan också hos Tre välja att skänka värdet av mobiltelefonen till Barncancerfonden istället för att sänka din månadsavgift.

Hos Telenor har du möjlighet att teckna Telenor Change som gör att du kan byta in din gamla mobiltelefon mot en ny varje år. Telenor Change fungerar som så att du efter 12 månader kan lämna in din nuvarande mobiltelefon till Telenor och välja ut en ny. Då stryks resterande avbetalningar på telefonen och en ny abonnemangsperiod börjar för den nya mobiltelefonen. Telenor Change är kostnadsfri och ingår för vissa utbalda mobiltelefoner med mobilabonnemang som löper i 24 månader. För att du ska kunna byta in din mobiltelefon måste du förutom att ha Telenor Change, ha betalat in halva kostnaden för mobiltelefonen och mobiltelefonen får inte vara skadad. Din gamla mobiltelefon blir via Telenor Change programmet helt raderad på din gamla data och blir sedan återanvänd.