Att använda mobiltelefonen är bra för hälsan

Erik Thorsen 2017-10-19

Forskning visar att pensionärer som ofta använder sin mobiltelefon eller andra högteknologiska apparater är friskare och har en förbättrad mental förmåga.

I en studie (Bordone, 2015) utförd på brittiska och tyska seniorer har det visat sig att de personer som aktivt använder mobiltelefoner och annan modern teknik har en högre kognitiv förmåga och uppvisar färre mentala ålderssymptom. Studien var designad som en långtidsstudie där personer inom ett visst åldersspann blev observerade över flera tidspunkter. Forskarna kunde visa att den mentala förmågan har blivit bättre och att användningen av ny teknik som mobiltelefoner och liknande var en stor del av förklaringen.

Det finns ett starkt samband mellan mentala ålderssymptom och livslängd samt svåra sjukdomar. Tidigare forskning har visat att diet, att lära sig nya saker och att vara socialt aktiv hjälper att motverka mentala ålderssymptom. Oftast består dessa ålderssymptom av glömskhet, en sämre förmåga att behålla fokus och en mer begränsad förmåga att lösa problem. Att förebygga dessa är därför oerhört viktigt för att leva ett långt och hälsosamt liv och alla aktiviteter man kan ta för att förhindra dessa symptom är därför viktiga om du vill slippa svåra åldersrelaterade sjukdomar.

De som är beroende av sina mobiltelefoner kan därför på sikt få en förebyggande effekt mot mentala ålderssymptom. Det är därför fult att klaga på de som sitter uppslukna i användandet av sina mobiltelefoner då de förebyggar ohälsa. Alla som beklagar sig över mobilanvändandet i sin omgivning bör tänka på detta nästa gång de börjar skälla. Det ska dock tilläggas att det givetvis finns gränser och att måttfullhet oftast är bäst.

Detta är en bra nyhet för alla som är beroende av sin mobiltelefon som nu kan fortsätta att använda sin mobil med gott samvete. Så till er därute som är beroende av sina mobiltelefoner – fortsätt att använda mobilen med gott samvete.

Källor:

Bordone V. (2015) "Smarter every day". Science Direct