4G-täckning

  2015-07-08

I Sverige är 4G-täckningen ganska väl utbyggd jämfört med andra länder. Sett till mobiloperatörernas egna mätningar är 4G-täckningen i synnerhet bra i större och medelstora svenska städer. I Stockholm är 4G-täckningen i stort sett fullständigt utbyggd, detsamma gäller Göteborg och Malmö. I medelstora städer som Uppsala, Jönköping, Lund och Karlstad är 4G-täckningen mycket god men kan saknas fläckvis utanför stadskärnorna. Post och Telestyrelsens egna 4G-test styrker den bild som operatörerna själva ger och anger att Stockholm, Göteborg och Malmö har i stort sett full täckning för 4G men där hastigheten till viss del varierar mellan de olika städerna.

Täckning för olika operatörer

Här nedan hittar du samtliga operatörers täckning visat i kartform.

Mobiloperatör Nät Har 4G? Täckningskarta
Fello Telia Ja Fellos täckningskarta
Comviq Tele2 och Telenor Ja Comviqs täckningskarta
Halebop Telia Ja Halebops täckningskarta
Hallon Tre Ja Hallons täckningskarta
Telia Telia Ja Telias täckningskarta
Tele2 Tele2 Ja Tele2s täckningskarta
Telenor Telenor Ja Telenors täckningskarta
Tre Tre Ja Tres täckningskarta
Vimla Telenor Ja Telenors täckningskarta

Telia har tillsammans med Telenor de två mest heltäckande 4G-näten i Sverige. Både Telia och Telenor har mycket god täckning i Sveriges städer samt även i tätorter och till viss del i landsbygd. Telia har också satt målet att alla deras kunder ska ha tillgång till 4G där de i dag kan ringa. Detta innebär att om Telia uppfyller målen på sikt kommer att bli ledande i Sverige på 4G. De mobiloperatörer som använder Telias nät är Fello, Halebop och självklart Telia själva. Operatörer som använder Telenors nät är Vimla, Comviq och Telenor själva.

Tre är kända för sin täckning inom 3G-nätet och har också god täckning inom 4g-nätet. Jämfört med Telenor och Telia har mobiloperatören Tre lite sämre täckning utanför de större städerna. Men Tre har å andra sidan högre hastighet för nedladdning i sitt nät enligt tester utförda av opensignal.com. De mobiloperatörer som använder sig av Tres nät är Tre själva och systeroperatören Hallon.

Tele2s nät har mellan mycket god täckning och god täckning i de flesta av Sveriges städer. Likt övriga nät så är 4G-nätet främst utbyggt i södra Sverige men finns också på de flesta mer befolkade platserna i norra Sverige. De operatörer som använder sig av Tele2s nät är Comviq och Tele2 själva.

Skillnad mellan 3G och 4G

Nättyperna 3G och 4G är två olika telekommunikationstekniker där G:et i namnet betyder generation. 3G är således tredje generationen av telekommunikationsnät medan 4G är den fjärde generationen. Viktigt att tillägga är att 4G inte ersätter 3G utan det är istället en del av 4G-tekniken. Nättypen 4G innefattar med andra ord 3G och bygger vidare på den.

Den största skillnaden mellan 3G och 4G är hastigheten där 4G har en teoretisk maxhastighet på 100 mbit/s medan 3G är begränsad till 7 mbit/s. I praktiken är dock hastigheten för 4G oftast inom intervallet 10 mbit/s och 40 mbit/s. Syftet med 4G är också till skillnad från 3G att kunna leverera ett större utbud av digitala tjänster som rör fler tekniska plattformar än mobiltelefoner, t.ex. digital-tv:ar, smarta bilar.