Bäst täckning (mobilnät) 2017

  2017-10-08
Bäst täckning (mobilnät) 2017

I denna artikel går vi igenom hur täckningen ser ut för olika mobiloperatörer i Sverige samt vilka mobiloperatörer som delar nät. Först hittar du sammanställningar av de senaste studierna och undersökningarna av mobilnäten i Sverige. Därefter finns täckningskartor för både röstsamtal och surf för de fyra stora mobilnäten så att du kan få en överblick över hur täckningen är i Sverige enligt mobiloperatörernas egna undersökningar.

Post och Telestyrelsen (PTS) har år 2016 gjort en undersökning gällande mobiltäckning i Sverige och kom fram till att 3g och 4g-nät som levererar minst 10 megabit per sekund i överföringshastighet numera täcker mer än 69 % av Sveriges yta. För röstsamtal täcker mobilnätet i Sverige numera 85 % av landets yta. PTS skriver i sin rapport att nästan hela den del av Sverige som bebos numera har fungerande röstsamtal via mobilnätet.

I en annan undersökning gjord av Bredbandskollen (2017) för mobil hastighet i Sverige kom man fram till att surfhastigheten i alla Sveriges län numera är högre än 23 megabit per sekund. Snitthastigheten för att ta emot data i mobilnätet i Sverige är nu 31 megabit per sekund, vilket är en stor ökning på bara några år! Allra snabbast var hastigheten på Gotland där de kunde utmäta en surfhastighet på mer än 43 megabit per sekund. Det nät som hade högst hastighet var Telias och allra snabbast var hastigheten i Sotenäs kommun på mer än 47 megabit per sekund.

År 2015 gjorde företaget RootMetrics en undersökning av mobilnätet i Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. RootMetrics testade mobilnätens prestanda gällande samtal, sms och data och kom fram till att Tele2 och Telenor hade de bästa mobilnäten. Alla mobilnät som testades fick väldigt höga poäng för bägge städer men Tele2 och Telenor fick bäst totalresultat och hade bäst nät för data i både Stockholm och Göteborg. Värt att notera är att Telia hade högst nedladdningshastighet i testet med en median på 34,8 mbps.

En annan oberoende tjänst kallad Täckningskollen samlar in mastdata från bilar för att mäta signalstyrkan i mobilnätet, de använder bland annat sopbilar för att samla in data i samarbete med många kommuner.  Den insamlade datan täcker ännu inte hela landet men finns för ett antal svenska kommuner för olika typer av mobilnät. Mest intressant är mätningar av 3g och 4g i mer glesbefolkade kommuner, t.ex. på Tjörn och i Norrland. Om du bor i glesbygd kan det vara intressant att ta del av deras undersökningar.

I överlag är täckningen för röstsamtal numera väldigt god i Sverige, medan surf på hög hastighet är bra i städer, men kan vara lite eftersatt i glesbygden och på mindre orter.

Mobiloperatörer med egna nät

Här nedan finns de mobiloperatörer som äger och utvecklar egna mobilnät.

Telia

Telia har ett egenutvecklat nät som också används av andra mindre mobiloperatörer. Som företag har Telia en vision att bygga framtidens nät, som är en blandning mellan mobilnät och fiber, och miljardsatsar därför i utbyggnaden av mobilnäten. Telias nät har stöd för 4g, 3g och gsm.

Tele2

Tele2 har både ett eget mobilnät och ett samägt nät tillsammans med Telenor, som enligt dem själva täcker 99,9 % av Sveriges befolkning. Tele2 har i samarbete med Telenor ambitionen att bygga ut mobilnätet för att täcka 90 % av Sveriges yta. Tele2s nät har stöd för 4g, 3g och gsm.

Tre

Mobiloperatören Tre var först i Sverige med att lansera 3g och har sedan dess utvecklat nätet till 4g. Tre arbetar tillsammans med sina kunder för att bygga ut nätet där deras nya och befintliga kunder finns. Just nu storsatsar Tre på att bygga ut sitt nät till 4g+ som öppnar för ytterligare hastigheter i nätet. Tres mobilnät har stöd för 4g, 3g och gsm.

Telenor

Telenors nät är uppdelat i två delar, ett eget nät samt ett samägt nät med Tele2. Tillsammans täcker dessa mobilnät snart 90 % av Sveriges yta och når mer än 99,9 % av Sveriges befolkning. Telenors nät har stöd för 4g, 3g och gsm.

Alla mobiloperatörers nät

Vilken mobiloperatör har vilket nät? Här i tabellen listar vi samtliga mobiloperatörer i Sverige samt vilket nät de tillhör.

Mobiloperatör Mobilnät

ACN

Tele2

Addsecure

Telia / Net1

Alltele

Telia / Telenor

Bredband2 – Mobilt bredband

Tre

Bredbandsbolaget – Mobilt bredband

Telenor

Cellip

Telenor (GSM)

Com Hem – Mobilt bredband

Tre

Comviq

Tele2 & Telia (GSM + 3G) samt Tele2 & Telenor (4G)

Fello

Telia

Halebop

Telia (GSM + 3G & 4G)

Hallon

Tre (GSM + 3G)

Lycamobile

Telenor

Phonera

Telia

Tele2

Tele2 (GSM + 3G & 4G)

Telenor

Telenor (GSM + 3G & 4G)

Telia

Telia (GSM + 3G & 4G)

Tre

Tre (GSM + 3G & 4G)

Universal Telecom

Telenor

Vimla

Telenor

Mobiloperatörers täckningskartor

Här nedan finns täckningskartor för de fyra stora mobilnäten i Sverige. Först visas täckningen för röstsamtal (via alla nät) och sedan visas täckningen för surf med 3g och 4g.

Täckningskartor – Röstsamtal

Här nedan finns täckningskartor för röstsamtal hämtade 2017-10-07 för de fyra stora mobilnäten.

Telia

Täckningskarta Telia

Telenor

Täckningskarta Telenor

Tre

Täckningskarta Tre

Tele2

Täckningskarta Tele2

Täckningskartor surf – 3g och 4g

Här nedan finns täckningskartor hämtade 2017-10-07 för Telia, Telenor, Tre och Tele2s nät för surf med 3g och 4g.

Telia

Täckningskarta Telia 3g och 4g

Telenor

Täckningskarta Telenor 3g och 4g

Tre

Täckningskarta Tre 3g och 4g

Tele2

Täckningskarta Tele2 3g och 4g

Mobiloperatörernas täckningskartor

I tabellen nedan hittar du länkar till mobiloperatörernas täckningskartor.

Telia https://www.telia.se/privat/support/tackningskartor
Telenor http://www.telenor.se/kundservice/drift-och-tackning/tackning/tackningskarta/
Tre https://www.tre.se/privat/kundservice/tackning/tackningskarta/
Tele2 https://www.tele2.se/tackning/tackningskarta#!

Norrland

Baserat på mobiloperatörernas täckningskartor är täckningen bäst i Norrland med Telia, Telenor och Tele2. Detta gäller för både röstsamtal, 3g och 4g. Då ytorna är så pass stora är det svårt att avgöra hur god täckningen är på mer glesbefolkade orter. Mobiloperatören Tre har väldigt dålig täckning i Norrland enligt deras egna täckningskartor.

Tillsynes verkar många mobiloperatörer sakna täckning i Norrlands fastland vilket gör att boende här bör testa sig fram innan de binder upp sig hos en mobiloperatör. Om du bor i glesbygden är det viktigt att själv undersöka täckningen.

Svealand

Alla mobiloperatörer har enligt täckningskartorna väldigt god täckning i området runt Stockholm. För resten av Svealand är täckningen för röstsamtal väldigt god hos mobiloperatörerna Telia, Tele2 och Telenor. För mobiloperatören Tre är den inte lika bra men fortfarande god.

Gällande 3g och 4g är mobiltäckningen för samtliga operatörer god för de östra delarna av Svealand. För Värmland och Dalarna verkar det saknas täckning i de mer nordliga delarna och detta gäller i synnerhet för mobiloperatören Tre.

Götaland

I Götaland verkar mobiltäckningen vara väldigt god för samtliga mobiloperatörer gällande både röstsamtal och data, med visst undantag för nätet i Dalsland som saknar täckning på större ytor. Längs kusten i Götaland verkar det enligt täckningskartorna vara väldigt nära mellan master för både 3g och 4g.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har Telia, Telenor och Tele2 de mest utbyggda näten i Sverige, både gällande röstsamtal och data. För röstsamtal i Sveriges största städer presterar samtliga mobiloperatörer mycket bra, men allra bäst har Tele2 och Telenor presterat. I Sveriges större städer har de flesta mobiloperatörer god täckning medan på den mer glesbefolkade landsbygden är det lite mer osäkert. I synnerhet verkar Tres nät underutvecklat i norra Sverige och på mer glesbefolkade orter.

Täckningskartorna kan ge dig som konsument ett hum gällande hur god täckningen är på din ort. Det är dock viktigt att påpeka att dessa främst ger vägledning och att den faktiska täckningen på din ort inte alltid behöver stämma överens med kartan, därför kan det vara en bra idé att föra en dialog med olika mobiloperatörer gällande din situation och fråga om möjlighet att pröva olika tjänster innan du binder upp dig.

Bäst mobilabonnemang
Småanvändare Hallon Hallon Fastpris (4 gb surf)
Fria samtal & sms 4 gb surf / mån 99 kr / mån 49 kr / mån 50 % rabatt i 4 månader
Besök
Mellananvändare Vimla Vimla fastpris (15 gb surf)
Fria samtal & sms 15 gb surf / mån 210 kr / mån 105 kr / mån Halva priset i 3 månader
Besök
Storanvändare Hallon Hallon Fastpris (100 gb surf)
Fria samtal & sms 100 gb surf / mån 349 kr / mån 174 kr / mån 50 % rabatt i 4 månader
Besök
 
Mobiloperatörer A3 Comviq Fello Halebop Hallon Tele2 Telenor Telia Tre Universal Telecom Vimla