Ordlista

Här finns en ordlista samlad med vanligt förekommande termer i samband med mobilabonnemang, kontantkort, mobilerbjudanden etc. Om du saknar något ord i listan skriv gärna en rad!

Bindningstid

Bindningstid är den lägsta tidsperiod som du som kund förpliktar dig till att betala för tjänsten. Observera att bindningstid skiljer sig från uppsägningstid och att avtalsvillkor oftast innehåller både bindningstid och uppsägningstid.

Maximal bindningstid

För mobilabonnemang så får bindningstiden som mest vara 24 månader. Mobiloperatörer är också skyldiga att vid nyteckning och förlängning erbjuda konsumenter ett alternativ som löper som längst 12 månader. Källa: Telekområdgivarna (2013).

Mobiltäckning (täckning)

Mobiltäckning (eller mer vardagligt täckning) är ett mått på mobilnätets kapacitet att leverera mottagning och sändning för en mobiltelefon för ett visst geografiskt område. Mobiltäckning beror bl.a. på: närhet till mast, mastens höjd och kapacitet, geografiskt landskap mm. Viktigt att minnas är att mobiltelefoner använder sig av radiovågor för kommunikation vilket gör att byggnadskonstruktioner kan påverka mobiltäckning avsevärt. Källa: PTS

Uppsägningstid

Uppsägningstid är den tidsperiod som du är förpliktigad att betala efter att du meddelat att du vill avsluta en tjänst.

Öppningsavgift

Öppningsavgift är det belopp du betalar för att påbörja ett samtal. Öppningsavgift betalas således oberoende av samtalets längd.

Betalar man öppningsavgift när man kommer till en telefonsvarare?

Villkoren skiljer sig mellan olika operatörer men öppningsavgift betalar man i regel per påbörjat samtal oavsett om samtalet sker mellan en människa eller en automatisk operatör. I regel betalar man således öppningsavgift när man når en telefonsvarare.

 
Mobiloperatörer Tre Comviq Telia Telenor Halebop Tele 2 Hallon Vimla Fello Alltele Universal Telecom