Bäst täckning 2019

Undrar du vilken mobiloperatör som har bäst täckning? Här hittar du betyg för täckningen hos svenska mobiloperatörer samt vilka mobiloperatörer som delar nät.

Vi har samlat alla betyg och tester för att sammanställa vilken mobiloperatör som egentligen har bäst nät. Sist hittar du också en sammanställning av mobiloperatörernas täckningskartor.

Mobiloperatörerna med bäst täckning

I tabellen nedan hittar du vilka mobiloperatörer som har bäst täckning i stad respektive landsbygd. Längre ner i denna artikel hittar du hur betyget har motiverats för respektive mobiloperatör. Om du är intresserad av täckningen hos dig kan du hos flera mobiloperatörer söka efter adress på deras täckningskarta.

Mobiloperatör Nät Betyg stad Betyg landsbygd Prisvärdhet Täckningskartor

1. Halebop

Telia

5 av 5

5 av 5

4 av 5

Halebops täckningskarta

2. Fello

Telia

5 av 5

5 av 5

3 av 5

Fellos täckningskarta

3. Telia

Telia

5 av 5

5 av 5

1 av 5

Telias täckningskarta

4. Vimla

Telenor

5 av 5

4 av 5

4 av 5

Vimlas täckningskarta (Telenors)

5. Telenor

Telenor

5 av 5

4 av 5

2 av 5

Telenors täckningskarta

5. Comviq

Tele2

5 av 5

4 av 5

4 av 5

Comviq täckningskarta

6. Tele2

Tele2

5 av 5

4 av 5

2 av 5

Tele2s täckningskarta

7. Hallon

Tre

4 av 5

3 av 5

5 av 5

Hallons täckningskarta

8. Tre

Tre

4 av 5

3 av 5

3 av 5

Tres täckningskarta

 

Test och undersökningar av mobilnät

Det oberoende mätningsföretaget P3 (2018) ger Telias nät högsta betyg följt av Tele2s nät som tvåa i sin senaste mätning av det svenska mobilnätet. I undersökningen använde de sig av två bilar som besökte 21 större städer och 33 mindre orter i Sverige, samt undersökte täckningen på vägen mellan dessa. Testet sträckte sig över ett område som täcker ca 42 % av Sveriges befolkning.

Post och Telestyrelsen (PTS) har år 2016 gjort en undersökning gällande mobiltäckning i Sverige och kom fram till att 3g och 4g-nät som levererar minst 10 megabit per sekund i överföringshastighet numera täcker mer än 69 % av Sveriges yta. För röstsamtal täcker mobilnätet i Sverige numera 85 % av landets yta. PTS skriver i sin rapport att nästan hela den yta som bebos i Sverige numera har fungerande röstsamtal via mobilnätet.

I ett test gjort av Bredbandskollen (2017) för mobil hastighet i Sverige kom man fram till att surfhastigheten i alla Sveriges län numera är mer än 23 megabit per sekund. Snitthastigheten för att ta emot data i mobilnätet i Sverige är nu 31 megabit per sekund, vilket är en stor ökning på bara några år! Allra snabbast var hastigheten på Gotland där de kunde utmäta en surfhastighet på mer än 43 megabit per sekund. Det nät som hade högst hastighet var Telias och allra snabbast var hastigheten i Sotenäs kommun på mer än 47 megabit per sekund.

År 2015 gjorde företaget RootMetrics en undersökning av mobilnätet i Sveriges två största städer, Stockholm och Göteborg. RootMetrics testade mobilnätens prestanda gällande samtal, sms och data och kom fram till att Tele2 och Telenor hade de bästa mobilnäten. Alla mobilnät som testades fick väldigt höga poäng för bägge städer men Tele2 och Telenor fick bäst totalresultat och hade bäst nät för data i både Stockholm och Göteborg. Värt att notera är att Telia hade högst nedladdningshastighet i testet med en median på 34,8 mbps.

En annan oberoende tjänst kallad Täckningskollen samlar in mastdata från bilar för att mäta signalstyrkan i mobilnätet, de använder bland annat sopbilar för att samla in data i samarbete med många kommuner.  Den insamlade datan täcker ännu inte hela landet men finns för ett antal svenska kommuner för olika typer av mobilnät. Mest intressant är mätningar av 3g och 4g i mer glesbefolkade kommuner, t.ex. på Tjörn och i Norrland. Om du bor i glesbygd kan det vara intressant att ta del av deras undersökningar.

I överlag är täckningen för röstsamtal numera väldigt god i Sverige, medan surf på hög hastighet är bra i städer, men kan vara lite eftersatt i glesbygden och på mindre orter.

Täckning i olika delar av Sverige

Här nedan hittar du hur täckningen ser ut i din del av landet baserat på tester och täckningskartor. Denna information ska ses som preliminär och mast-tätheten och kapaciteten i nätet beror väldigt mycket på hur stor befolkningstäthet det finns i ditt område. Om du bor i en mindre ort eller ute på landet är det bäst att själv undersöka hur bra täckningen är där just du bor, för detta har vi tagit fram en guide för att kolla täckning.

Norrland

I senare tester gjorda av täckningen i Norrland så har Telia haft bäst täckning följt av Tele2 och Telenor. Detta återspeglas också för mobilnätens täckningskartor där Telia enligt kartan har marginellt bättre täckning än Tele2 och Telenor för Norrland. Runt större orter är täckningen för både röst- och data mycket god för dessa tre.

Svealand

Större delen av Svealand har i dag god täckning för både röst- och datasamtal för samtliga mobilnät. Telia, Telenor och Tele2 har väldigt god täckning över större delarna av de mer tätbefolkade delarna av regionen. Det är främst de västra mer glesbyggda delarna (i Västmanland, norra Värmland och Dalarna) som på kan sakna täckning för data och 4g-trafik.

Götaland

I Götaland är mobilnätet mest utbyggt i Sverige bortsett från Stockholmsregionen. Här är täckningen god för både data och röstsamtal på de allra flesta håll och längs med kusten är täckningen närmast uteslutande mycket god.

Jämför alla täckningskartor

I bilderna nedan kan du jämföra täckningskartor från samtliga mobilnät. Tryck på täckningskartan för att se en större bild.

Täckningskartor för data (2019)

Telia

Täckningskarta Telia Data

Telenor

Täckningskarta för Telenor data

Tele2

Täckningskarta Tele2 data

Tre

Täckningskarta Tre data

Täckningskartor för att ringa och smsa (2019)

Telia

Täckningskarta Telia röstsamtal

Telenor

Täckningskarta Telenor röstsamtal

Tele2

Täckningskarta Tele2 röstsamtal

Tre

Täckningskarta Tre röstsamtal

Vilket nät har då bäst täckning?

I de senaste mest omfattande undersökningarna har Telia (Halebop och Fello), Telenor (Vimla) och Tele2 (Comviq) haft bäst täckning på landsbygden och för Sverige i helhet. När det gäller större städer har i stort sett alla mobiloperatörer bra täckning där Telias, Telenors och Tele2s nät har varit allra bäst.